Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

" Deuwch allan o honi hi, fy tnhobl i, fel ntt byddoeh gyd-gyfrannogio» o'i phechodau hi, aa na dderbynioch o'iphlaau hi." Rhif. 19, Cyf. XIV. MAI 18, 1861. Pbis Ièc. DYFYrTIAD 0 HANES JOSEPH SMITH. ~~ (Parhad o dudal. 279.) Dydd Gwener, 29ain, 1843. Gwnaeth fy nghoíîadnr gyf~ ysgrifau o bump tystlw a wnawd ddoe gan yr Henuriad Orson Hyde, Mr. Daniel Avery, ac eraiíl, ac anfonodd hwy, a'r ^lythyr canlynol, i'r Llywodraethwr ;■»— Nauvt3jjp, Rhagfyr 30, 1843. Syr,—Anfonwyf i'ch Ardderchogrwydd amryw dystlwon ya nghylch y gwaith diweddar o gipio ymaith yr Averyaid, ac jn nghylch pethau eraill. Pan yr ymdreehodd y terfysglu i wrthwynebu y cyfreithiau, rhoddodd Joseph Smith, fel Maer, orchyniyn i'r Meigadfridog (Major-Goneral) Law i fod â ehyfran o Leng Nauvoo yu barod; a galwodd Aaron Johnson, Ysw., am nifer o íüwyr i amddiffyn y cyfreíthiau; ond y rnae'n dda genyf ddyweyd na orchymynwyd i neb o honynt i aerdroedio, gau y barnwyd hi yn ddoeth i adael i'r Milwriad Levi Williains a'i derfysglu fyned rhagddynt nes y gellid gwneud cyhudd-gwynion yn Nghylch-lys Swydd Hancock. Parhawn i gadw eich Ardderchogrwydd yn hysbys o bob achosion pwysig yn nghylch y cynseiliau." Dydd Sadwrn, 3üain. Cyunaliais Lys Maer am 9 yn y boreu. Dygwyd dau fachgen, Cosweli ac Evander White, yn yn mlaen am ladrata chweeh iar ac un ceiliog. Dedfrydwyd hwy i dalu am danynt, aei lafur çaled o ddeg diwrnod bob u»