Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

<#TÍ£!1 p SPaíìtfc tiiíF. 9.'] EBRILL 28, 1855. [Cvf. VIII. T BEIBL-^WT A SAFF WRTHO? (Ällan o'r San Francisco " Chronicle") " Golygyrdion T Chonicl" —Pwyiigrwydd j pwne yw iy unig esguí atn gynnyg trespasiad ychwanegol ar eicheolofhau, ac ar syl'w y -eyhoedd trwy j wa«g. Dymunaf roddi apeliad 'pwysig at fy nghyd-ddinasyddiou ar ran j Beibl; i ddal fy mlìystiolaeth yn ostyngedip, neu i ardystio yn erbyn y rhyfyg a'r anffyddiaeth a arddangesir o daa j ffig-anw o " Gristion- .ogrwydd." Wrth farnu oddiwrth rediad «yfTredino'l y Wasg a'r pwlpud, dengys yn brofadwy f'od gwyrdroad gwreiddiol a disynimwth arwaith yn bresennol trwy ein gwlad, ac, mi a allafddywedyd, 'trwy vr holl fyd SProtestanáîdd—byd j Beiblau. Am ry w dair canrif, mae y Boibl wedi ei gyhocddi a'i hòni, gan y byd Pro- teetanaidd o Isiaf, f'el safon gwirionedd moesol ac athrawiaethol —portread cyfraith a gwẅéidd-dra. Ystyriwyd ei Batriarch- iaid, ei Brophwydi, ei Ddeddfroddwyr, ei Eeirdd, a'i Apostol- ion mefiys "tadau y tfyddloniaid"—esiamplau o burdeb, rrun- wedd. doethineb, gwirionedd, k goleunh Eithr yn awr, yn ddisymmwth, " dacw gyfnewidiad yn dyfod <árbs ysbryd «u breuddwyd." Ee aeth canmoliaéth yn ẃg, «äriad yn gasiireb, parẅedigrwydd i adgasrwydd a llidiog- Ywydd. Ymferẃa y fynwes chwyddedig megys uiynydd <•> ■ 'dâa mewnol. Ymhollta o'r diẁedd mewn taranau dyctoryir 9 .[I'um »«.