Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ÜDGORN SEION, H lít' Rin*. 4,] CHWEFROR 17, 1855, [Cxf. VlE ARAETH GAN Y LLTWYDD B. YOUNG. A draádoduyd yn y Tabernad, D. Ll. II. Mawr, Chweffr 2f, 18.0ÍÌ, yn y prydnawn. [r,tiii;id •> <iud. 3<;.j Yít oeddwn mor barod j fyned trwy y profiadan o'r erlidigaeth- au a'r ymlidiau yn Swydd Jackson ag oeddwn i fyned trwy y terfysgoedd yn Kirtìand, Ohio, yn Swyddau Davies, Caldwel, Missouri, ac yn illinois, ag oeddwn i ddod byd y fan yma. A pha beth am hyny ? Nis gwn am, ae ni welais un aberth a wnaeth y bobl byn. Ni fu yr un rhagîuniaeth o'r fath e eiddo yr Hollalluog ar nad oedd gymhwysiadol i santeiddio y pur o galon, a'u cyfoethogi â henditliion yn lle meildithion ; i'w cyfoethogi, nid yn unig â bendithion daearol, eithr â ehoronam o ogoniant, anf'arwoldeb, a bywydau tragywyddol yn mhresen- noldeb Duw. Yn mha le ynte mae yr aberth a wnaeth y bobì hyn erioed? Ni wnaethaut ond cyfnewid sefyllfa waeth am un well, bob tro ag y symudasant; cyfnewidiasant anwybodaeth am wybod- aeth, ac anmhrofiad am ei wrthgyferbyniad. Dymnnwn i ehwi syllu ar y Saint cyn eu halltudio o'u hymgasgìfan eyn- taf Disgwyliasant am derfÿn ar bob pechod yn yr ymgasgl» fan. Y rhai hyn oeddynt fy nheimladau i fy hun, er na chesgl- ais gyda hwynt ar y pryd; gorfod i mi fyned allan i bregetho 4 [FRisly.