Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YE YMWELYDD : CYLCHGRAWN A NEWYDDIADUR gtt fflnsanattt g Cnmrn p âustralû, Eifo gralanfr, ẃc. 'yf. IT.] MELBOÜRNE, MAT, 1876. [Rinr. 5 ©rartftoîMti, &r. PREGETH AR SALM CXIX., 59, GO. GAN Y PARCII. R. T. ROBERTS, MALDON. (Parliad o tudaì. 76.) Fel }' dywedwyd o'r blaen, y mae dyn yn greadur rhesymol a chyfrifol i Dduw am bob peth a wna. Y mae wedi ei gynysg- aeddu â gallu i feddwl, rhagfeddwl, ac adfeddwl, a'r gallu hwn wedi ei roddi iddo i'w ddefnyddio. Y mae gan hyny 311 ddyledswydd bwysig arno wneud hyny, ac ni all esgeuluso heb ymddwyn yn annoeth ac anfiyddton ato ei hun, a dibrisio 37 galluoedd gwerthfawr a dderbyniodd gan Dduw i feddwl, barnu, mesur a phwyso ei holl weithredoedd. Mae rheswm achydwybod, yn gystal a'r Ysgrythyrau, 3*11 ein dysgu 3- dylai dvn eistedd ìnewn barn ar ei achos ei hun. Dyìai ymneillduo wrtho ei hun yn fynych er mwyn cael hamdden a llonyddwch at y gorchwjd pwysig hwn, a galw ei holl feddyliau }nghyd, a gos<^d rheswm a chydwybod ar y faingc farnol, a throi i mewn iddo ei hun, a chwilio yn fanwl, er dwyn ei holl i'eddyliau a'i weithredoedd gerbron i edrych beth ddywed y barnwyr am danynt, a thrwy hyny weled pa mor dda neu ddrwg ydyw ei achos a'i sefyllfa. Dylai ofalu rhag gwneud hyrn yn ysgafn ac arwynebol oherwydd y mae yn fater pwysig iawn, ac yn gofyn y difrifwch mwyaf. Dylai wrth wneud hyn ofalu er ei fwyn ei hun 'am beidio twyllo ei hun, na gwen- ieithio iddo ei hun, trwy geisio ymesgusodi am bechodau aŵyr a gyflawnodd yn wirfoddol a■rhyfygus; y peth goreu iddo o lawer ydyw bod yn onest a didwyli gyda hyn, a gwrando yn ddifrifol a diduedd ar lais cydw^bod, oherwydd mae hòno, os nad y w wedi ei llygru yn fawr, ac wedi ei serio megis a haiarn poeth, yn sicr o roddi ei barn yn mhlaid y gwirionedd, canys tyst dros Dduw yn y dyn ydyw. Mae o bwys iddo gan hyny