Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YMWELYDD: NEW YDDIA DTJR CYMREIG, JU toasanaeth b Cpmrg stt Jlnstraüa, Jleto Eealanu, ŵc. CYF.I.] MELBOURNE: TACHWEDD 16,1875. [RHIF. 14 NERTH FFYDD YN CAEL EI ARDDANGOS YN MYWYD A GWEITHREDIADAU Dr. CULLIS. PENNOD XIV. Y Diweddglo. Er nad oedd yr adeildau newyddion ar y Boston Highland yn ag-os i barod i dderbyn y cleifion i mewn, eto yr oeddynt yn ddi- g-on pell yn mlaen i g-ael eu cyflwyno i'r Arg'íwydd ar y 27ain o Medi ; sef y dydd cyntaf yn yr wythfed flwyddyn o fodolaeth y sefÿdliad. Yr oedd llawer o waith yn aros i gael ei wneud, colledion a siomedigaethau wedi dyfod yn ei ffordd, yn herwydd camymddygi.d y contractor ; a mwy na'r cwbl, yr oedd y dry- sorfa yn lled agos yn wag. Ond y mae Dr. Cullis yn g'ofyn, nid yn unig- am ddig-on i orphen yr hyn oedd yn awr yn anor- phenedig-, ond hefyd am fodd i yehwanegu adenydd ereill at y ty, y rhai oedd yn ang-enrheidiol er hwylusdod y gwaith a chyf- leusderau y dioddefwyr. Mae yr Argiwydd yn ol ei arfer yn gwrando gweddiau ei was, ac yn ystod y misoedd cyntaf o'r wythfed fiwyddyn y uiae y cyfraoiadau yn dod i mewn yn sym- iau mawrion ; derbymwyà yn ystod y misoedd hyn yn ag'os i ddeng- mil ar hugain o ddoleri. Yn mis Rhagfyr yr osdd yr llome yn barod i dderbyn ei bre- swylwyr i mewn, ond y mae yr amrser hwn o'r tìwyddyn yn y •cyffredin yn oer a drycinllyd yn y parth hwnw o'r wlad ; ac yr oedd yn digwydd bod felly y dyddiau bìaenorol i'rsymudiad; yr edd y chweched dydd o Rhagîÿr yn oer anghyffredinol; ondyr ydym yn cael Dr. Cullis yn myned at yr Arg-lwydd mewn gire- foreu y seitnfed yr oedd yr awyr yn dyncr, ac yn gymaint felly, fÌBÌ mai prin yr oedd yn ang-enrheidiûl i neb i wisg-o ei goat «wchaf am dano. Symudwyd y cleifion, rhai ar draed ac ereilj