Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YMWELYDD: NEWYDDIADUR CYMREIG, &t toasanaeth g &£mx$ gu JUtstraUa, ^efco Eealanb, ŵc. CTF. I.] MELBOURNE: HYDREF 16,1875. [RHIF. 1« NERTH FFYDD YN CAEL EI ARDDANGOS YN MYWYD A GWEITHREDIADAU Dr. CULLIS. PENNOD XIII. Y sj'mudiadau mawr diweddaf a gofnodwyd genym mewrt cysylltiad a'r Consumpth'e Jîom-e, oedd pryniad y Grove Hall, ar ucheldir Boston, i fod yn brif eisteddle ac yn ganolbwynt y gweithrediadau ; nid cynt yr aeth y gair ar led fod y pryniad wedi ei wneud nag y cafodd Dr. Cullis ei hun yu nghanol tym- estl o erledigaeth, grwgnachrwydd, a gwrthwynebiadau ar bob llaw. Yr oedd tri g-wrthwynebiad mawr yn cael eu dwyn yn mlaen yn erbyn y peth oedd wedi cael ei wneud; yn un peth yr oedd y cyfriiuldeb yn rhy fawr—can mil o ddoleri, a dim ar eu cyfer, peth arall yr oedd y lle yn ang-hyfaddas gan ei fod yn rîiy isel a gwlyb, ac yn drydydd yr oedd y pris addawedig1 yn llawer mwy na gwerth y lle. Yr unig- atediad oedd gan Dr. Cullis i'r holl wrthwynebiadau hyn oedd, ei fod yn teimlo sicrwydd yn ei feddwl fod yr Ar- glwydd yn ei arwain yn y symudiad ; ni chymerodd unrhjwr lwybr i gyfarfod a'r sylwadau aníTafriol oedd y newyddiaduron yn eu wneud, g-adawodd ei amddifFyniad yn g'yfan gwbl yn llaw yr Aro-lwydd, yn yr hwn yr oedd wedi ymddiried ac ar yr hwn yr oedd yn g-alw mewn gweddi ddyfal ddydd ar ol dydd. Daeth un cyfaill ato a chynygiodd iddo bum mil am werthu y Üe, a gwneud i ffordd ag- ef yn g-yfan g-wbl; daeth un arall ato ac mewn tosturi drosto cynhyg-iodd gymeryd y meddianau oddiar ei law; ei atebiad oedd, *' Na, nis g-allaf ŵerthu y lle hyd nes y bydd i'r Arglwydd ddangos i mi mai hyny ydyw ei ewyllys ef, pan y gwna hyny mi a ddiiynaf ei gyfarwyddyd g'yda'r un siriol- deb meddwl ag y g-wnaethum pan y prynais y lle : ond hyd nes y gwnelo, nis meiddiaf ei werthu mwy nag y meiddiaf dori fy llaw dde i ffordd oddiwrth íÿ mraich." Mynych y g-wesgid arno yr angenrheidrwydd i daîu gwarog- aeth i íarn ei gyfeiilion, llawcr o ba rai oeddynt yn gristionogion