Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YMWELYDD: îsTEWYDDIADUR CYMREIG, Jlt toasaimcth 2 Cfimrg pn JUötraüît, jUtu gcalanb, &c. CYF. I.J MELBOURNE: AWST 1:1, 1875. ^RHIF. 11 NERTH FFYDD TN CAEL EI ARDDANGOS YN MYWYD A GWEITHREDIADAU Dr. CULLIS. PENNOD XI. Ar amrywiol 0 ystyriaethau, fel y cawn ni ddang-os wrth fyned yn mlaen, yr oedd y chweched flwyddyn yn un bwysig- a chofadwy yn hanes y sefydliadau elusengarol 0 dan ofal y f)r. Cullis; ond mor bell a°r y mae a wnelo 'hyny a'r derbyniadau arianoí tuag- at eu cynhaliaeth. dichon ei bocì yn i'wj tebyg i'r fìwyddyn íîaenornl nac yr un arall yn hanes y sefydliad. Ar y cyfan prinion oedd y cyfraniadau ac isel oedd eu sefyilfa arianol ar hycí y cyfnod hwn eto ; mae cofnodiun fel y rhai canlyuol yn brithio dalenau y dyddlyfr ar hyd y fìwyddyn. " Hydref y 6, g-anol dydd heddyw nid oedd g-enyf oud ug'ain cent ar fy helw, yn perthyn i mi fy lmn nac ychwaith i'r un o'r gwahauol g-angiienau perthynol i'r sefydliad, ac yr oedd eisiau cael arian i brynu 1 uniaeth at swper ; mi a ofÿnais i'r Argiwydd ddanfon yr hyn oedd yn aaq-?ur!i >i li>l. ae ei,;)\rn tri o'r g-loeh yr oeddwn wedi cael chcque am diog- d »ler ; daeth i law írydi'r mail o Dover, N.H. Yn A'ir, * Ni chywilyddir neb a ddisgwyliant wrth yr Argiwydd.' " Dau ddiwrnod yn ddiweddarach, mae y cofnodiad canlynol :— " Ar fy mynecìiad i'r Home y boreu heddyw nid oedd g'enyf yr un cent ar fy helw, dyrchefais iy ngiialon me.vn g-weddi at yr Argiwydd < ofyn iddo anfon rhyw swm cyn yr etwn ymaith ; yn mhen tuag" awr, fel yr oeddwn yn g-afaelyd yn fy het i gyeh- wyn allan, daeth boneddig-es i mewn—nid oeddwn wedi ei gwe- led o'r blaen er's biwyddyn, ac nis g-allasai fod yn g-wybod dim ám ein sefyllta ar y pryd presenol, g,aiawodd dieug-ain doler i mi i'w defnyddio fei y gwelwn yn dda yn y g-waith, a deg* doler i minau at i'y muddion personol a theuluaidd." " Tach. 1, y rhudd gyntaf heiiyw i drysorfa wij, oeid dau ddcler o Brooldyn." " Tacli. 2, yr wyf yn myned i gysg'u heno heb ddim ond pum cent ar hugrain ar f'v helw."