Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YMWELYDD: XEWYÍ)DIADUR 0 YME EIG, í ítmsanacth u (Eumru gu Jluôíralia, jUto gcalan'b, ŵc. CYF.I.] MELBOURNE; GORPHENAFIG, 1875. [RHIF. 10 NERTH FFYDD YN CAEL Ef ARDDANGOS YN MYW YD A GWEITHREDIADAU Dr. CULLIS. PENNOD X. Mae y pedwaredd flwyddyu o fbdolaeth y seíÿdliad yn terfÿnu yn orfoleddus a buddug-oliaethus ; ar y 27ain o Medi, pryd ag y mae y Willard-street chapel yn cael ei gyflwyno i'r Arglwydd, a'i g-ysegru at y gwaith sanetaidd y pwrcaswyd ef' iddo. Fel y gwelsom , yr oedd y fiwyddyn hon wedi bodyn flwydd- yn o anwastadrwydd, yn gyf'ryw ag- y gallasai y Doctor ddweud ani dani " Codaist fi i fÿnu a thefiaist fi i lawr," ond ar y cj'f'an yr oedd wedi bod yn uu o Iwyddiant a llawnder aughyffredinol; yn f'wy f'elly nac yr un tìwyddyn ag' oedd wedi rhagnaenu. M.ae y buute l tìwyddyn yn diu gwahiuol, mae hon yn fiwydd- yn o brinder a {r»va.sgfa ar ei hyd, eto yr oedd Duw ya arddel ei waith ac yn gogoneddu ei enw yii }rstod y flwyddyn hon yn gys- tal ac y gwiiaoth yn ystod y bedwuredd. Yr oedd y saith mly- nedd prinder yn yr Aipht mor gynyichiol i'w ogoniant ef'ag- oedd y saith mlynedd ilawnder ; yr oedd y naiii t'el y Uaii yn angenrheidiol i ddwyn yr amcauion mawr i ben. Gallem yn ddigon priodol ameu a f'uasai ffydd Dr Culiis yn ddig'on cryí" i sefyli y prawf' maith a roed arni yn ystod y bumed tìwyddyn," pe buasai wredi dod ddwy neu dair blynedd yn g-ynt. Ar*y llaw arall mae yr un mor amheus a fuasai lii yn eyrhaeddyd y nerth a arddanguswyd ganddi niewn ycliwanegiadau yn y dyfbdol, pe na buasai wedi ei dwyn trwy y prawfcaied a maith a roed arni yn ystod y cyf'nod gwasgedig hwn. Wedi y taliadau trymion oedd wedi eu g'wneud yn ystod wythnosau diweddaf y bedwaredd tìwyddyn. nid oes un achos i ryf'eddu pan y cawn ar ddeall nad oedd yr un ddoler yn y drysor- fa ar y dydd cyntaf o'r bumed tìwyddyn. Yr oedd dros ddeu- gain o eneidiau yn y Consumptive Ilonte i ddarparu ar eu cyf'er, wyth yn y Childrerìs líome, a dau ereill mewn cysylltiad a'r Willard-street chapel • heblaw treuliau beunyddiol y Doctor a'i