YR YMWELYDD: ♦ NEWYDDIADUR CYMREIG, Jlt iDaaauacth t> ©nnirü uit Jluainüta, |Uto 2calanb, &t, CYF. LJ MELBOtTRNE: MAI 10, 18?ô. [RHIF. 8. NERTH FFYDD YN CAEL ET ARDDANGOS YN MYWYD A GWEITHREDÍADAU Dr4 CULLIS. PENNOÌ) VIII. Yn niliell cyn fod yr ail flwyddyn o fodolaeth y sefydliad wedí dirwyn i ben, yr oedd amg-ylcniaciäu yn dig-wydd ag' oedd yn ar- ddang'os yn egiür nad oedd y g-waith ond yn ei fabandod, a bod yn y bwriadau dwyíbl iddo fyned rhag'ddo a chael ei heíaethu. Cawn y Doctor yn misoedd Chwefror a Mawrth, yn g'ofyn i'r Argiwydd am foddion a chyfarwyddiadau i brynu ty, neu yn rhyw fodd ychwaneg-u ty arall at y sefydliad \ yr oedd y ddau dy cyntaf yn Ilawn ac apeliadau g-wastadol am dderbyniad, pryd nad oedd lle i gynwys chwaneg-. Bu deuddeg' o apeliadau o fewn ychydig- wythnosau, nas g'allesid eu g-wrandaw, am íod y lle yn Uawn, Ar yr 22ain o Mai, mae y cofnodiad canlynol :—" Heddyw darfu g-weddw dlawd, g-an yr hon yr oedd pump o blant, wneud apeliad am dderbyniad i'r Home; yr oll aJlwn ei wneud oedd* rhoddi cyfFeiriau meddyg'ol iddi, a dweud wrthi ani alw eto. Yr ydwyf wedi g'alw gyda y personau sydd }rn dal y tai ar bob ocbr i ni, i g-ael gweled os g-ellir g-wneud rhyw symudiad at ychwan- eg-u; yr oedd un yn dweud nas g-allasai roddi ei dy i íynu ar un cyfrif, o leiaf ni buasai yn ei ardrethu, ond os buasai yn ymadael ag* ef o gẃbl, ei werthu íuasai oreu ganddo ; mae un arall yn fodd- lawn i roddi ei lease i fynu os gall g*ael man cyfleus i symud iddo. Ît wyf yn gweddio ar yr Argiwydd gyfarwyddo y mater hwn." Syrthiodd y drafodaeth yna i'r llawr, heb fod yn g-ynyrchiol o un daioni; ond fe dang-osodd yr Arg'hvydd ar ol hyny fod g-an- ddo g-ynllun ei hun, g'yda g'olwg- ar helaethu yr Home. Mae y cofnodiad ar ddiwedd yr ail flwyddyn yn darllen fel y canlyn :—" Medi 27, dwy flynèdd i heddyw y cyssegrwyd y ty cyntaíj blwyddyn yn ol 'cyssegrwyd yr ail dy, yr oeddwn wrecîi g-obeithio cael cysseg-ru un araiì iddo heddyw ond nid hyn oedd ei ewyllys ef, gan hyny yr wyf û yn foddlawn." Yr ydym wedi hysbysu y darllenydd ddarfod i'r ty cyntaf g-ael