Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YMWELYDD: NEWYDDIADUR CYMREIG, <2lt toa^auacth 5 Cmitrn im JUsiraün, |ìcto Bcatanì), êc. CYF. 1.1 MELBOURNE : EBRILL 1(1, 1875. [RHIF, 7 NERTH FFYDD YN CAEL EI ARDDANGOS YN MYWYD A GWEITHREDIADAU Dr. CULLIS. PENNOD VII. Ait v 2~ain 0 Mèdi, blwyddya ì't diwrnod y cysseg-rwyd y ty cyntaf, yr oedd yr ail dy yu cael ei gyflwyno i'r Arglwydd. Yr oedd y gWasanaeth ar yr achlysur liwn yn debyg' i'r hyn a nod-* wyd o'r blaen, a rhai o'r un personau yn cymeryd rhan }rnddo. Ers mis, neu yn ag-os i hyny, yr oedd y cyfraniadau yn fÿchain, ac nid oedd yr ail dy pan yr agorwyd ef wedi ei ddodrefnu, yr oedd rhai pethau wedi eu danfon i mewn tuag- at eu g-osod yn y ty, ond nid oedd hyny ond ychydig mewn cydmariaeth i'r pethau oedd yn eisiati. Yr oedd Dr. Cullis yn parhaus osod yr achos g-er bron yr Arg-lwydd, ac yn dymuno arno anfon symiau mawr i mewn tuag- at gwblhau y g-waith, a g-wneud y ty yn barod i'r cleifion. Derbyniwyd dros haner cant o ddoleri noswaith y cys- segriad, ac ar y dydd canlynol, sef Medi yr 28ain, daeth dwy foneddiges yn mlaen i ddweud eu bod wedi eu danfon oddiwrth foneddwr, nad oedd yn ewyllysio gwneud ei enw yn hysbys, ond yr oedd wedi eu awdurdodi i brynu pob dodrefn a llestri, &c, ag- oedd yn angenrheidiol i wneud yr ail d}r yn orphenol a chys- urus. Ar y 3üain mae y Doctor yn ysg-rifenu fel y canlyn yn ei ddydd-lyfr:— "Ar y ddydd hwn, y dydd diweddaf o flwyddyn gyntai bodol- aeth y sefydliad, yr wyf yn dyrchafu fy ng-haion at roddwr pob daioni, ac yn dyinuno niawrhau ei enw mawr a sanctaidd, am fod ei ofal tyner wedi diwallu ein holl ang-henion, fel na chafodd fod arnom eisiau dim daioni. * * * Mewn atebiad i weddi, mae yr Arg-lwydd wedi cyfranu mewn arian, i ni yn ystod y flwyddyn, bump mil, naw cant, a thri'gain doler, ac wyth ar hugain o centiau ; mae y treiliau wedi bod yn o g-ymaintj felly níd oes dim yn weddill yn y drysorfa; ond y mae g-enym Fank i dynu arno nad ydyw byth yn methu. Dechreuwyd y gwaith heb ddim ond rhyw ychydig dros dri chant 0 ddoìeri mewn llaw. ond g-yda flydd gref'yn acìdewidion Driw—ac nid ydyw yr adrì-