Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YMWELYDD: NEWYDDIADUR CYMRËÍG, Jlt toasauaeth y Cyntrn yn JUtsiralta, |Uto Ecalanò, &c. CYF. I.J MELBOÜRNE: MAWRTH 16, 1875. [RHIF. C NERTÍÌ FFYDD YN CAEL EI ARDDANGOS YN MYWYD A GWEITHREDIADAU Dr. CULLIS. PENNÒD VI. ÎYáe v ílwyddyn 1864 ar ei cliychwyniad cyntaf }rn lled ddisw- cwr i sylfaenydd yr llome, ac äm y mis cyntaf, sef ÿ pedwarydd o'r cychwyniad, nid oes dim yn dyfod i mewn, namỳn prin dig*on i gyfarfod a'r treuliadau beunyddiol ; ond ar y dydd diweddar' o Ionawr, mae y Dcctor yn ysgrifènu yn ei ddydd-lyfr fel y can- lyn :—u Heno yr ydwyf yn dymuno dyrchafu íy nghalon mewn diolehgarwch at Dduw am ei drtigareddau yn ystod un mis yn ychAvaneg-ol; 0 mor fawr yw ei ddaioni, mae y cyfraniadau at yr Home wedi hod yn llai yn ystod y mis hwn nag- y buont yn ystod yr un mis arall o'r decíireu ; ond yr tdym wedi cäel digom Nid oes neb wedi dioddef eisian dim, ac mae yr Arglwydd wedi bod gyda mi yn mliob peth. 0 Arglwydd bendithia di }r g-waith fwyfwyohyd; bendithia fi, a gwna fi yn ffyddlon; yr wyf yn hiraethü am fwy o Grist, äc yn dýmuno cael fý ngwncud drwyddo ef yn fwy-fwy sanctaidd; yr wyf yn sychedu am allu gwneud mwy dros Grist—nie gallaf fod yn foddlawn ar wneud can lleied dros yr hẃn sydd wedi gwneud cymaint èr fy mwyn i. 0 Arglwyid yr wyf yn aý law, defnÿádiá fi fel y gwelych yn dda, yn unig cadw fi yh ägos atat." Mâë yr haner cyntaf o'r ail mis, sef Chwefror, ýh parhau ÿn gỳmylog, ỳ cyfran- iadau yn fychain ac ýn anaml. Ar yr 16eg gwerthwyd y gadwyn y soniwyd am dani yn y bennod ö'r blaen, y pris y gaf* wyd am dani oedd pymtheg doler ar ugain ; tìr ol hyn fe ddech- reuodd y rhod droi, a daeth cyfraniàdau maẃrion i mewn ar ol eu gilydd am beth amser, a gallüogwyd y Doctor i dalu peth o'r ddyíed oedd ar y ty, a hýny ddeunaw mlynedd cyn ei bod yn ddyledus. Ar y 25ain mae yn ysgrifenù—"Mae genyf gymell- ion cryfion i iod yn ddiolchgar í*f Arglwydd am ei fendith ar y gwaith y mis sydd ar derfynu, íháe pedwar cänt ác ugain doler wedi eu derbyn mewn atebiad i weddi; molianir enw yr Ar- glwydd am y peth hyn." Mae mis Mawrth yn un cysurus ar ei hyd, ac felly Ebrill