Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YMWELYDD: NEWTDDIADUR CYMREIG, Jlt ítíasaaacth g ©öntcD oit Jlustcaüa, £L*üj 'Bealattb, &:. CYF. I.J MELBOÜRNE : IONAWR 16, 1875. [RHIF. 4, NERTH FFYDD YN CAEL EI ARDDANGOS YN MYWYD A GWEITHREDIADAU Dr. CULLIS. ÊENNOD IV. ÎPan y prynodd Dr. Cullis y ty ar y telerau, a than yr am- gÿlchiadau a nodwyd yn y bennod o'r bìaen, nid oedd wedi derbyn ond yehydig o gÿnorthwy a thefnogaeth oddiwrth ei gydnabod a'i gyfeillion. Yr oedd amrai wedi dweud wrtho y gweddient am Ìwyddiant ar yr anturiaeth, ac yr oedd wedi der- byn dwy anrheg arianol, y naill o un doler, a'r llall yn ddau doler a thrugain a dwy o centiau, y cwbl yn yn §3.02—tua thri swllt ar ddeg o'n arian ni. Nid oedd y swm yn ddim wrth edrych arno yn gyferbyniol i'r gwaith mawr yr oedd y Doctor wedi wynebu arno ; ond yn y cyf'wng hwn fe gafodd ef brofi cyflawniad helaeth o wirionedd y gair hwnw, " Ti ü gedwi mewn tangnefedd heddychlawn, yr hwn sydd a'i feddylri-yd arnat ti; am ei fod yn ymddiried ynot." Mae yn ys ; n'feiin \ n ei ddydd- lyfr ar yr adeg hon ac yn dywedyd, " Inea r .' • ej'elt so calm as this evenìng since the matter is settled." Er nad oeddy swm y derbyniadau ond bychan, a'i gydniaru a'r gwaith, a bod ei goff- rau personol ef ei hunan yn wacach nac yr arferent fod, eto yr oedd ei ymddiried ef yn gwbl yn yr Arglwydd. " Daubarth gwaith ydyw ei ddechreu." meddai y ddiareb Gymreig ; ond nid oedd y dechreu hwn ond bychan iawn. Yr oedd y ty wedi ei brynu, a dim wedi dalu am dano; ac yr oedd yn rhaid myned i lawer o draul i wneud y cyfnewidiadau a gwelliantau angenrheidiol, cyn y byddai y lle yn gyfaddas i dderbyn gwahoddedigion yr Arglwydd i mewn. Ond yr hwn a ddywedodd wrth Dr. Cullis, "Dos ýn dy rymusdra yna." a ddan- gosodd iddo hefyd ei fod yn abl i gyfarfod a'i holl angenrheid- iau. Mae hanes yr wythnosau dilynol yn llawn o ddyddordeb a phleser. Mewn cwpwl o fisoedd mae yr holl gyfnewidiadau a gwelliantau wedi eu gwneud, a'rty wedi ei ddad-drefnu yn hardd ac yn gyfleus, a'r cwbl yna heb ychwanegi yr un hatling at y ddyled. * Yr oedd Dr. Culîis yn myned at yr Arglwydd i ddweud