Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YMWELYDD: NEWYDDIADUE CYMREIG, Jlt toasauaeth'B Csmrg nn ^u^traüa, Jletö Eeälîmìi, ŵc. CYF. r.j MELBOURNE: RHÁGFYR 16,1874. [RHIF. 3/ NERTH FFYDD YN CAEL EI ARDDANGOS YN MYWYD A GWEITHREDIADAU Dr. CULLIS. PENNOD III. Un petli ydyw gẃneud dyn yn Gristion g'onest a didwyll, peth arall nieẃn ffordd o ychwanegiad at hyny ydyw cynysgaeddu y Cristion hwnw a'r cymwysderaú angenrheidiol i gyflawni unrhyw waith mawr mewn bywyd. Mae duẁîoldeb ynddo ei hun xn un cymwysder, mae y cymwysder blaenaf a phenaf, ond nid yr unig gymwysder. uArhoswch clíwi yn Jerusalem hyd oni wisg-er chwi a nerth o'r ucheltìer," meddai Crist wrth ei ddisgyblion. Fe ddywedodd rywbetb yú ìrìv debyg wrth Dr. Cullis; f'ei cad- wodd am atnser ll'ëd faith"cyn g-adael iddo ddechreu ar ei waith ar ol i'r dymuniad am weithio g-ael ei enyn yn ei g-alon. Mae yn debyg- nad oes yr un dyn duwiol ar y ddaear heb fod ynddo ryw g-ymaint o ddymuniad am wneuthur daioni. Nid cynt y mae y bäfcan yn teimlo cryfder yn ei aelodau nag y mae yn ym- ofyn rhoddi ei bwys arnynt, ac yn ceisio gwneud defnydd o hon- ynt; nid cynt y mae yr aderyn yn magu pluf nag y mae yn ìledu ei adenydd i'r gẁynt, ac yn ceisio ehedeg ; ac nid c}'nt y mae dyn yn cael ei wneud yn dda, nag y mae y daioni hwnw yn dechreu iírydio allan er gogoniant Dûw, a lles ei gyd-greadùr- iaid. > , . . Yn bur foreu yn hánes éi brofiad cirefyddol, fe ddaeth Dr. Cullis i ddeall maì nid iddo ef y perthynau dewis ei waith, ond mai hawlfraint briodóí i Dduw ydyw gosord i bob un ei waith ei hun. Mae y breuin yn gorchymyn ei weision, y ílywydd yn trefnu ei fyddin, ar gwinllanwr yn gosod pob un i weithio fel y gwelo ef ei'hun yn dda., Gwrthod cymeryd ein harwain gan yr Ýslìryd Glan yn y peth hyn áydd yn arẁain i lawer o siomedig- aethau, cam gỳmeriadau, o methiantau'. Ar ol dod i ddeall hyn, dechreuodd y Doctor weddio bob dydd, a Uawer gwaith yn y dydd, am i'r Arglwydd ddangos ei waith iddo. uBeth a fynu di i mi ei wneuthur," oedd ei ddymuniad mwyaf gwastadol. Un <íiwrnod tra yr oedd y ddau ddymuniad arferol yn gwresogi ei ys-