Y CRONICL. AWST, 1850. ANERCHIUN A HANESION. Cydymdeimlad a'r Hui.frariaid .................. 227 Tyrig-u a rhe<ru yn cael eu ceryddu...............230 Can, â'r Wedd w..................................232 Ymweliad Fiuuey âLloegr........................233 Tollhyrth ........................................ 237 "Beth ett„>"........................ ...........239 Mudoliaeth i Australia .........................241 CoDgl Dirwest................................... 243 Jubili Amana, Llanden-ai ........................ 244 Ejrlwys Rhufain, EtfUys Lofjrr, ac Eirlwys Crist 24tì Gwerth Dagrau........ ......................... 247 Y inodd i ymgradw rhag- pechu................... 247 Saith arwydd Rhagrith ..........................247 Y NEWYDDIADUR. Dujr Wellington,—I.longddrylliad................248 Areithiau meithiou,—Lord Palmrrston............ 248 Marwolaeth Syr Robert Peel...................... 248 Acbos Rhyddid vn India........................248 Eisteddfod Blaeíiau Gwent......................249 Aproriad y "South Wales Railway "..............249 Freehold Laud Societies.......................... 249 Colegau Caerfyrddin ac Aberhonddo............. 249 Y Parch Henry Ricbard......................... 249 CíBecrnBauerau Rhyfel.........................249 Yr Eglwys ar tfordd pob dìwygiad................ 250 Y wledd vo uina« York.......................... 250 YrlaithGymraeg.................................250 Y Coleg Newydd yn Llandain....................250 Aur o California,—Tunnel drwy yr Alps.......... 250 Diod wrthfeddwol,—Cleddyfau yn sychaa........250 Uair yn ei bryd,—Yoys Cuba,—Yuifudiaeth.....251 Cynnndledd Cymdeithas Heddwch................ 251 The British Arch»lo(rical ABSociatioo............251 Arfer iaith lygredig-.—Jenny Lind .............. 251 Teithio yn Nghymru,—Cydymdeimlad eglwysig.. 251 Ymfudo,—Y Gaethfasnach Panorama............252 Y Llong Genhadol y " Jobn WilliamB"..........252 Y Taberuacl Cymreig yn Aldersgate Strcet .....252 BARDDONIAETH. HinelUu er coffhad am Jaoe Jones..............254 Pennilliou ar farwolaeth Catherine Evaus.......254 "The Grave of a Pious Brother"................ 254 Gwibiaid..........................................254 EVAN JONES, ARGRAFFYDD, DOLGELLAU. ( Pris ceining a dimai.)