Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

NODIADAU YSGRYTHYROL. ÊÜS3 Y Llyfhyr ot Philemon.......................... 323 iîẄj Arch Nouh....................................... 330 ffX>:, ANERCHION A HAN'ESION. Serch a Gweddi Mom ...........................331 Addysjr y Fam Gartref........................... 334 , Athrofu vr Aelwvd............................... 335 ÇlMM Q Pubyddiáeth ac íuddewaeth...................... 333 í;■','»>>' í> Adpofion Cenhadol —Y Comvnt................340 gíg£$& í Llytl.yr at Gyfaill Eslwysig.............. .......343 fr"5ì_$B Cyn(rborion ...................... ............... 344 %'?'.yí^í Tri Dyruumud....................................345 V NEWYDDlADUll. Y Cholera........................................345 Diüon o waith.................................... 345 Y Cynírrair Efeujrylaidd..........................345 Qu(|D.0] Poblotfrwydd yr Uuol Daleithiau.................345 £L'.\*<. Caethion y Byd.................................. 345 E^Ẅ '='■■ Tybaco........................................... 345 í/ .,'- Y Barnedigaethau................................ 345 (fÿ'jh^c' ri<Ê Cyfarfodydd Gweddio............................ 346 Cỳ^.'r, &,;j Duioni Duw..................................... 346 £1 -(>H, ''*■ Trysorfuau y Cymdeithasau Crefyddol...........346 ££*&'•§ ■> Y Dreth Eglwys................................. 346 C Gormod irwanc y n cael ci gosbi................... 346 Dychweliad Dr. Boai i'r Iudia...................347 C7i*iyü|í» Bwrdd Masnach.................................. 347 'ì'. S% Araefh Ymerawdwr Rwssia.—Y Gaethfaanach... 347 UäXt® Marwolaeth Esjrob Norwich...................... 347 Cynuadleddy Weeleyaid......................... 347 (SÿJ&S? Hunpary a Rhufaiu.............................. 348 ^ŵs. Cyunadledd Heddwch yn Paris................... 34S '• ,■>?- Llywydd Ffrainc................................. 348 HwPs Sychu Llyn neu Fôr Haarlem.................... 348 ÖBGK 9 Ymweliad y Cholera............................. 348 g5fo(GK Yr Iwerddon—Y Cymry yn Lluudain............349 OpgJJ.C Adenedigaeth drwy y Bedydd.................... 349 ^i" " Y Ddirprwyaeth er Adeiladu Eglwysi Newyddion 349 gŵì^ _ BARDDONIAETH. (SrîÖ© Dymuniad yr Eneth Glaf........................350 S/'Ŵ > Pabeth ywOes!.................................. 350 ^R? l'r Meddwyn..................................... 350 Euglyn i Syr J. Williams........................ 350 fcstS"; BVAN JONES, AROUAFFYDD, DOLGELLAU. (Pris ceinioÿ a dimai.J «sBs