^-K -■.•.'■■.-■"í Y CRONICL HYDREF, 1849. COFIAINT. Pregeth Anghladdol Miss Jm.e M. Tibbot........ 291 Hi Llythyr at Mr. Mrs. a Miss Tibbot...............297 ANEHCHIO.N A HANESION. Y Buchgen IesuGartref.......................... 298 Llythyrau Cymun................................ 303 Y üdwy Ochr.................................... 313 EÌBteddfod Aberffraw............................314 Y NEWYDDIADUR. Australasia......................................315 Canada..........................................315 Caethfasnach America..........................315 Llysoedd Sirol Lloegr a Chymru..................316 Toll Geiniog y Môr.............................. 316 Gwerinlywodraetb Ffrainc.......................316 China............................................316 Dilyàwyr yr Apostolion..........................316 Gweddîo a rhoddi................................ 316 Cofrhagorol......i............................... 317 " Darfu am danom "..............................317 Meddygiuiaeth rhag y Cholera...................317 BARDDUNIAETH. Hiraeth am y nef................................ 318 Curtref y Pererin,................................ 318 Diolcbgarwch am y Cynhauaf 1847...............318 Edrych ar Iesu...................................318 EVAN JONES, ARGRAFFYDD, DOLGELLAU. ( Pris crinioý a dimai.) ::< s