Y CRONICL. GORPHENAF, 1849. C0F1AINT. John /ones, Corsydyfwch........................ 195 Plaut y Parch. D. Griffiths, Castellnedd......... 199 NODIADAU YSORYTHYROL. Tewi.............................................203 ANERCHION A HANESION'. Cerddoriaeth.....................................208 Afrwedd foesol Cymru gfut...................... 212 Yr Iuddewon ....................................213 Gnrdd Getbsemane...............................215 "Bod yr Enaid heb Wybodaeth i.id yw dda."___216 Barn Dr. Franklin am Byfel ................... 217 AwgryiniuduU i r'ercued bach o srfyllra isei.......217 Y NEWYDDIADUR. Cylchwyl Cymdeitbas Genhadol Llundain........218 Y Fibl Gymdeithas..............................219 Traul goleuni.................................... 219 Mucaulay's History of England.............. ... 219 Lamartine........................................ 219 Addysg..........................................219 Y Wesleyaid a'r Eglwys..........................219 Tro etto o'r un uutur.............................220 Guizot ar Haelioni Gwirfoddol....................220 Caethion Am'erica................................220 Cyfreithiau Helwriaeth........................... 220 Dienyddiadau.................................... 221 BARDDONIAETH. Cyfarchiad Ymadawol............................222 Pcnnilliou ar farwolueth Richard Jonea..........222 EVAN JONES, ARGIIAFFYDD, DOLGELLAU. fPris crinio├┐ a dimai.)