Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CEONICL, Rhif 122. MEHEFIN, 1853. Cyp. XI. ötofi'amt COLOFN COFFADWRIAETH AM RAI 0 BLANT SION. ■■ Gwi:ktiifaavh yn ngolwg yr Arglwydd yw mai-wolaeth ei saint ef," ac nid auhyfryd eu coffa gan y brodyr a'r chwiorydd a adawyd ar o! yn y frwydr, o ba un y maent hwy wedi cilio yn fwy na choncwerwyr. Aml iawn y mae S'ion yn cael achos i alaru oblegid colli rhai o'i ffyddloniaid ag ydynt wedi bod yn ddiwyd tra ar y rnaes. Mae eu gweled yn ymadael yn achos o alar, ac ar yr un pryd yn ddefnydd cysur i'r rhai a adewir ar ol. Digalona y fyddin oblegid fod y rhesau yn cael eu tòri, a'r nil'cr yn lìeihau; ond mae yn gysur i S'ion feddwl ibd y brodyr a'r chwiorydd a ymadawsant wedi cael llwyr oruchafíaeth ar en holl elynion, ac y cânt hwythau, wrth ddilyn ôl cu traed, yr un waredigaeth. Maent yn cael cysur hefyd wrth feddwl fod y Pen Cadbcn yn aros ar y maes bob amser hyd ddiwedd y byd, er fod y milwyr yn gadael y macs, ac yn myned adref, etto nid yw Iesu byth mewn anghen am fîlwyr i .ddwyn yn mlaen y í'rwydr. Mae eglwys Annibynol Rhaiadrgwy wedi cael cryn achos galar yn ystod yr ychydig fisoedd ydynt wedi myned heibio. Mae adrodd gofid yn gwella y fynwes, a thywallt dagrau yn iachâu y galon; eithr nid hyn yw yr unig beth a'n cynhyrfodd i ysgrifenu—ond gobcithÌM-n y bydd coffàu am y rhai sydd wedi yniadael yn foddion i wneud y rhai sydd yn aros yn fwy fiÿddlon. Y gyntaf a ymadawodd y ftwyddyn hon oedd Anne IîAjrMER, Neuaddfach, Ue tua thair milldir o'r dref. Yr oedd wedi bod yn aelod tua thriugain mlynedd a deg, ac