Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CROÎÍICL. Riiif 116. RHAGFYR, 1852. Cyf. X. Hncrríjton a fâmmtm. DYLED JOHN BULL ETTO YN AMMHEÜS. Y mae dystawrwydd gohebwyr ffraeth y Cronicl yn peri i mi gasglu nad oes neb yn synu at dri o'r pedwar pelh a aiririilieuir genyf; ac am hyny, bron na ymhyfhawu 1 ddy- wedyd, Yn ddiammaü, ni ddylid mcsur tir ar y llechusedd yr un rnoid ag y gicneir ar y gwastadedd. Yn ddiamMAU, ni ddylid gosod tyddyn bob amser am y geiniog ucltaf. Ac yn ddiammaü, ni ddylid rhoddi Uythyrcnau mudion mewn geiriau. Dyma byneiau lled bwysig wedi dyfod yn eglur. Ond ymddengys f'od Gruffydd Risiart yn rhyfeddu al fy aui- mheuaeth o bartb dyled John Bull. Yr wyf yn hynod ddiolcligar iddo ef am ddyfod i ym- ddyddan â ini; ond gobeitbio y cofia mai myfi yw yr ymof- ynydd. Nid wyf etto wedi iiaeru, na thaeru, na sicrhau dirn. Myfi sydd mewn ammheuaeth a thywyllwch, ac ni atebai ddim dyben i mi iddo yntau ddechreu ymofyn, ac ammau, a dyfod yma ataf. Dysgwyliaf iddo ef aros o'r ta faes, a'm dwyn i allan, neu ollwrig goleuni i fewn. Y mae Gruffydd Risiart yn ammau priodoldeb y ffugr a ddefnyddir genyf, sef " Rull a'i blant." " Yr oedd," medd ef, "yu arfer meddwl mai hen lanc oedd Jolin, ac nad oedd ganddo blant." A dywed, " Rbaid caeî holl ddeiliaid Vic- toria i wneud i fyny gorpws John." Ac yna, gofyna, " Pwy gan hyny yw ei blant?" Yr wyf fì yn meddwl fod y ffugr hwn yn eitliaf priodol. Gallem alw y wlad a'i chyfreithiau yn John neu Jane Bnll, a'i phreswylwyr yn blantiddo. Gallem fyned at bob ysgrifenydd, aci'r ysgrythyr ei hun, i ymofyn am awdurdod am wneud fel hyn. Sonia y Bibl am " blant >' deyruas." Dyma y deyrnas yn cael ei tiwneud yn rhíeni, a'r deiliaid yn bìant iddynt. Ond dewisa G. R. y ffugr John BulJ a'i aelodau. Y mae yr un wrthddadl yn gymhwys yn erbyn y ffugr yma a'r llull. Gallwn ninnau ddweyri, " Rhaid