Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CRONICL, Rhif 114. HYDREF, 1852. Cyf. X; ' SLntttỳian a ìfyanmsm. J U B I L I PENARIH, "Yr Ar'glwydd a wuaeth i ni bethau mawrion; um hyny yr ydym yn ll&wen." Salm exxvj. 3. Cynnwysiad.—Dechrcuad yr Eglwys Anníbynol yn Penartb—yr hen weínidogion Tibbot, Roberts, Richards, a Davies—llwyddiant yr achos—y Parch. James Davies, ei lafurion a'i ymadawiad—dechreuad gweinidogaeth R. D. Thomas yn 1842—capeli newydtiiun, ac adgy- weiriadau—y draul a'r ymdrechion—agwedd crefydd yn y plwyfau nymydogaethol—eyfyugderau yr amaethwyr, ac ymfudiaeth—taith R. D. Thomas i'r America, a'i ddychweliad llwyddiannus—Cyfarfod-y y Jubili Awst 4, 1852—nodýulau Golygydd y Cronicl. Cyntghorwyd niìddefnyddio y cyfleusdránpresenol i ysgrif- enu crynhoad o hanes yr achos crefyddjyíf n Penarth cìr cymydogaethau, plwyi' Llanfaircaereinion, Maldwyn, Gog- ledd Cymru. Nid ydyw ond crynhoad. Gftll awdwr parcbus Hane8 Ymneillduaeth yn Nghymru ychTCanega, ato, neu dynu oddiwrtho, a'i gyhoeddi, fel y barrroôa'eu. Y pethau *a welsom â'n llygaid, ac a gly wsom ä'n clustiau, acía fyneg- odd ein tadau i ni, a draethwn. Ni chelwn rhag eîn meib- j.on. gan fynegu i'roes a ddel foliant yr Arglwydd, à'i nerth, a'i ryfeddodau a wnaeth efe. Fel y. gwybyddont y plant a enir, a phan gyfodont, y mynegant bwy i'w plant hwythau. Fel y gosodont eu gobaith ar Dduw, y cadwont ei orchym- //nion, acy dilynont lwybrau ffydd a tlafureu tadau duwiol a ffyddlon. Y mae yr eglwys yo Penartfe wedì magu llawer o feibiòn amerched i'r Arglwydd—llawerŵ'rrhaihynysydä yn awr yn huno yn llwch y beddau, an eraill yn wasgaredigdrwy Gymru, Lloegr, ac America. Os gall yr ** ysbrydòédd a berffeithiwyd " gael golwg ar yr ysgrî|en hon, rhyfeddant, diolchant, a rhoddant ogoniant i'r Hẁo eydd ynbyw yn oesçesoedd. Ond gwyddom y bjsrìd yn rìda g»n y saint gwasgaredig ar y ddaear gael hyf» d hanes y H.a»éréb'lle