Y CTBOMI'CÍ/. Rhif 111. GOitPHENAF,- 1852. , Crr. X. Oto&atttt, R0BERT6, (IOAN tWEOG). M/k y eyfryw hynodion yu nghymeriad ,y bachgear^uanc bwn ág sydd yn ei wneuthur yn wrtbddrych teilwr% o^goff- adwriaéth, er nad oedd eíe oud pedair blwydd ar ddçg oed pan fu farw. * Ei ri'eni ydybt William ac Elizabeth RÌföeTrJÍ trigíanol yn Maeotẃrog, swydd Feirion. Y maeut yn aeioriau eglwyajg gyda'r Bedyddwyr, a'i dad yn bregethwr parchusa phoWÍ- ogaidd yn eu plitb. * Amlygodd loan er yn foreu iawn dueddiád jit ddysgeid- iaeth. Yr oedd yn alluog i ddarllén ei Fibl pan yn bedair mlwydd oed. Nid oedd efe o duedd chwarèugar fel.plaot eraill, ond efe a garai fori wrtho ei hunan yu wastadttl yif darllen ei Jyfr; a phan elai i gwmniaeth ei gyfoedion, 'ni byd^dai neb mor anfedrus ag ef yn y gamp, oblegid y ohwar/ goreû gan Ioan fyddai eu tywys i ryw gongt o'r neìlídu i ddarlleo a phregethu iddynt. Anaml y gwelid ef beb eiìÌ£fr, hyd yn oed wrth ei bryd bwyd ; ác un o'r petbau cyntaf a' wnai ar ol deffroi yn y boreu fyddai estyn llyfr i'w ddarllen yn ei orweddfa hyd amser cyfodi; ac ar ganol ymwisgo, eis^ teddai i ddarllen. Nid oedd eisieuei ddwrdiaw ef at ei lyfr, « jfel y gwneir ag ambellun ; ond yn hytrach, byddai yn ang- enrheidiol ei attal ef weithiau rhag hyny, er mwyn ei iecbyd. Yr oedd, llyfrau yn gymaint hudoBflí-th iddo ef ag ydyw yr auri'r cybýdd, neu ddiod gadarn i'r'tnéddwyn ; yr oedd wedi ei lyricu gan ddarltengarwch, fel y, gellid dweyd nad oedd efe bron o ddim gwasanaeth i neb ond i hyny. Pan yr an- fonid ef ar neges, osdygwyddai fodllyfrau y.n y tŷ yrelaiefe iddo, âi Ioaji yp ei flaen atynt, 'heh droi ar y dde na'r aswy î foes-ymgyfarc'h" â neb, gan anghoflo y cwbl, fel yn fynych y gorfyddai ddychwelyd adrefiofyn beth oedd ei neges,