Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CRO.NICL, Rhif 109. MAI, 1852. Cyf. X. (ttofíatttt MISS HUGHES, AMLWCH. Hanodd y teulu hwn o ddau deulu parcbus yn y gymydog- aeth hon. Eu henafiaid oeddynt, o un tu Mr. John Hughes, Uywydd cyntaf y frig Agnes, a'i briod Eleanor (gynt) Paynter, y rhai oeddynt Drefnyddion Wesleyaidd; ac o'r tu arall, Mr. William Morgan, CanhwylJwr, a Mary (eynt) Parry o Drecerrie, rbai defnyddiol a ffyddlon gyda'r Trefnyddion Calfinaidd; a hawdd yw yehwanegu am y teuluoedd byn eu bod yn garuaidd a chymwynasgar i enwadau crefyddol eraill, megys y rhan luosocaf o deuluoedd y lle hwn. Bu i Mr. a Mrs. Hughes amrai blant: bu tri o honynt farw ar ol tyfu i fyny. Y gyntaf oedd Miss Mary Hugbes, yr hon a ymadawodd Gorphenaf 10, 1847. Gwran- dawai y gair yn ddyfal, dilynai yr Ysgol Sabbatbol yn ddiwyd, a tbeimlai ofal dwys am ei henaid yn ei chystudd, yr hwn oedd ddarfodedigaeth o'r fath gyflymaf. Y nesaf oedd Mr. William Morgan Hugbes, yr hwn a fu farw Hydref 5, 18ö0. Yr oedd yn ŵr ieuanc tàl a phrydfertb, wedi cael addysg belaetb, a'i sefyllfa yn barcbus mewn swyddfa yn Ngbaerlleon, ac ymddangosai pob gobeithion y buasai yn ddefnyddiol a pbarcbus yn y byd, ac yn eglwys Crist. Teimlai dros yr achos Cymreig yn ei fabandod yn Nghaerlleon; ond ymaflodd y darfodedigaeth ynddo yntau, ac mewn ychydig fisoedd terfynodd ei yrfa ddaearol. Dywedai wrth un a fynych ymwelai ag ef yn ei gystudd ei fod yn teimlo pwys ei enaid ar y Gwaredwr mawr; ac ymofynai ei dad galarus ag ef ychydig fynydau cyn ei ymadawiad pa fodd yr oedd arno, i'r hyn yr atebai yn ddifrifol, gyda cbyfeiriad at afon angeu, «î Yn wir, fy nhad, yr wyf yn meddwl y byddaf ar frig y dòn." Gwel Cronicl Ebril!, 1851, tndal. 126. A Mies Hannah Hughes, gwrth-