Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CRONIC L' Rhif 107. MAWRTH, 1852. Cyf. X. ©oft'amí. M R S... MARGARET B E B B , SWÎDD lì U T L E lí, O III Ü . Ganwyd hi yn nechreu Hjdref, 1774, yn Gwynfynydd, Llanwnog, swydd Maldwyn. Yr oeddeithad a'i m&m, Evan a Mary Roherts, y.n bryderus a diwyd i arfer eu plant o'u mebyd i feddw! ac ymddyddan ain iechydwrìaeth eu heneid- iau ; a bu eu baddysgiadau boreuol yn fendithiol i'mhoil blant; ac y mae sail i obeithio y byddant oll gyda'u giîydd yn y nefoedd. - Yr oedd tý Evau Roberts yn agored i weini- dogion yr efengyi, o wahanol enwadau, ddyfod yno i breg- ethu. Gwnaetb, Margaret ddefnydd da o addysgiadau y grefydd deujuaidd. Pan oedd o gylch'chwech oed, cafodd ei meddwl tyner ei ddenu iymsercbu yn Iesu, a'i gariad, à'i groes, wrth glywed ei brawd, y Parch. George Roberts, o Ebensburgh, (yr hwn oedd ryw bum mlwydd a hanner yn hjjnlm hjjŷn siarad am yr enaid, ac am fyd a ddaw. Glynodd yr argraffiadau bor- euol hyny yn ei chalon drwy ei hoès. Cafpdd ei derbyn yn aelod eglwysig gan y Parch. Rtchard Tibbot yn yr Hen Gapel, Llanbrynraair, *Ion. 18, 1795—y flwyddyn y daeth eibrawd, John Roberts, o'rathrofa, i ddechreu ei weinidog- aeth yu yr ardal. Bu Margaret yn gweini yn Cwmcarnedd Isaf a Dolgadfan, ac yr pedd y teuluoedd hynyyu hoff o'i nysbryd a'i bagwedd. s • ,';■.* ;. r Yn 1801, ymfudodd i Americagyda 101 o ymfodwyr eraill, aJítt 62, sef rowyna'r hanner o bonynt, feirw ar y fordaith. CrwnaèÉlryr olwg ar gynnifer o'í chydymfudwyr y« «a'el eu gollwng i huno dan y dùn argraff annilëadwy ar ei meddwl. à*î . * ' '