Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CBONICL, Rhif 106. CHWEFROR, 1852. Cff. X. ©oftamt. ADGOFION AM GYMYDOGION YMADAWEDIG. Hydref 29, 1849,—Mary Evans, Pantywaun, yn Gö oed. Magwyd ynddi serch cryf at. y Bib), ac at. orsedd gras, pan yn faban ar aelwyd ei rhieni, a daeth y.n fore iawn i'r eglwys. Yr oedd yn un o dymher codedig o waítad, a cbafodd fwyo orfoledd crefydd drwy ystod ei gyrfanaga gafodd llaweroedd o rai " uwch eu bwyliau." Arosodd heb briodi i gadw tŷ i'w hen dad, a bydd cof yn y dydd a ddaw aun ei gofal caredig i'w ymgeleddu, pan yr oedd y dyddiau blin wedi ei ddal: a hir- aeth trwm trwm i'w ben dad, yn saith a phedwar ugain oed, oedd gosod ei ddwylaw crynedig ar arch ei ferch, ag oedd wedi bod gyhyd fel ail-fammaeth iddo; ac y mae ei hiraeth yn debyg o bara yn gryf byd ei awr olaf, oblegid efe a gofia am dynerwch ei ferch yn " talu y pwyth " iddo tra y gall gofio dim : ond caiff hi a'i rb'ieni, ac aeiodau eraill y teulu, ham- dden hyfryd fry, ar y blodeuog wyrddlas fryn i hoff ganu gyda thorf y cyfiawnion,— "Ein hundeb gynt oedd fyr a brau, daeth angeu i'n gwahanu; Ond ni raid gwylio min ei gledd, ac ofni'r bedd ond hyny. Gadawsom draw o'n hol i gyd wael sorod byd amserol; Mor wag oedd llesg drysorau'r llawr, wrth bethau mawr tragwyddol." Gorph. 23,1849. Owen Jones, Troedyrhiw. Yr oedd yn arfer canmol trugaredd o eigion ei galon, am iddo gael ei blygu a'i ddenu at grefydd yn nyddiau ei henaint; ac er fod ei waith yn ei alw i fod lawer oddicartref, yr oedd yn ceìsio r/iogfofalu i allu bod yn nghyrbaedd y gyfeillach grefyddol hron bob wythnos; ac yr oedd symledd a gwreiddiolder ei