Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif 174.] HYDREF, 1857. [Ctp. XV. $ ffljntttDìJsíalr. COFIAINT. Marwolaeth Hugh Breese........................... 353 ANERCHION A BANESION. Taith o Lanbrynmair i Cincirmati..................356 YTimes a'r Dial.............*....................... 362 Lionisio yn Llundain............................... 364 Manion o Tennessee................................365 "Cartref Newydd yr Ymfudwr".................... 369 Cader Idris a Fìeet Street.......................... 370 '* Ymfudiad Pregeth wyr " .......................... 373 Y NEWYDDIADUR. Yrlndia............................................*374 Telegraph i'r India ...............;................376 Ymweliad â Chymru...............................376 Jones, Llanllyfni................................... 376 Y Senedd.......................................... 376 Dr. Dick........................................... 377 Cyfarfod Chwarterol Mon ..................,...;.7.... 377 BARDDONIAETH. Y Fynwent........................................ 378 Marwolaeth Merch ..............................., 378 Ymadawiad y Parch. S. Roberts â Chymru.......... 379 Yr Haelionus ...................................... 380 Ymadawiad J. R. â Rhuthyn........................ 380 YR AMLEN. Yr Argraffwasg..................................... 2 Yr Hen Gapel, Llanbry nmair....................... 2 EVAN JONES, ARGRAFFYDD, DOLGELLAU. Pri3 ljc'.