Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ehif167.] MAWRTH, 1857. [Cm XV. g ffiîtintDpsíaî. N0DIADAÜ YSGRYTHYEOL. Yr HuBtyngwr a'r Athrodwr...............,.........57 ANERCHION A HANESION. ¥ Gwladych wr...................................... 64 "Cofîa yn awr dy Greawdwr"...................... 69 Ffarm y Pwllmelyn................................. 72 COFIAINT. Adgof am Gyfeillion ymadawedig................... 77 Beddargraff hynod..............................».... 82 Llwyddiant Bydol.................................. 82 BARDDONIAETH. Tuchangerdd........................................ 83 Beddrod y Teulu................................... 84. Yr Eira yn Tachwedd, 1856......................... 84 YE AMLEN. At ein Gohebwyr.................................... 2 At ein Dosbarthwyr .%■............................. 2 Llythyr o Ddiolchgarweh........................... 2 Llahgollen a'i golwg ar y Làn....................... 3 Yr Argraffwasg..................................... 4 EYAN ÎONES, ARGEAFFYDD, DOLGELLAU. í Tris l|c.