Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

I, r / Ehif 149.] MEDI, 1855. [Cm M. ¥ öîjnnlDpsíaB. ANERCHIOfJ A HANESION. Y Cronicl drwy y Post...............................»229 Ymweliad olaf Iesu â'i_hen gartref......................233 COFIAINT. John Wilüams, Gof, Henryd............................ 240 John Penry............................................. 245 Y NEWYDDIADUR. At holl Weinidogion yr Annibynwj r yn Nghymru....... 247 At holl Feirdd a Llenorion Cymru......................247 Capel newydd y Ganllwyd...............................248 Annibyniaetb Turkey...................................249 Gaugh o America.......................................250 Mordaith y Parch. R. D. Tboraas a'i gydymfudwyr.... 251 BARDDONIAETH. Anerchiad i Mr. George Owens..........................254 Coffadwriaeth am Mr. R. Jones..........................255 Pennülion ar ol Miss M. Evans.........................255 Llinellau ar ol John Griffiths, (Illtyd)...................255 Coffadwriaeth am Elizabeth Griffiths....................256 YR AMLEN. Eisteddfod Llundain.................................... 2 BVAN JONES, ARGRAFFYDD, BRYNTEG, DOLGELLAU. (Pris ceiniog a dimai.J