<g €uẁi Rhif. 140.] RHAGFYR, 1854. [Ctp. XII. ¥ (ffpnníEns;^ COFIAINT. IsraaJiad yti wir........................................309 ANEBCHION A'lIANESION,. YSabbath, a Metldwdod................................ 312 Yr Hunanleiddíad-Pen. IV............................. 318 Colegau Cymru........................................321 Llyfr J. R.............................................. 325 Creulondeb Rhi'eni at eu Plant.......................... 328 y NEWYDDIÄDÜR. Agoriad Capel Cymreig y n ílanley...................... 329 Silo, Abersychan...................................... 330 Tystiolaethau am Ddirwest............................ 330 " The Maine Liw " .................................... 331 Y Dreth Eglwys yn Ninbych............................ 331 B.ARDDONIAETH. Anerchiad i Mr. Richard Roberts........................ 332 YR AMLEN. At Ohebwyr............................................ 2 Yr Argraffwasg ........................................ 2 Diosg Farm.......................................... 2 Letters on Improveraents ............,............... 3 Y Casgliad o Ddwy Fil o Hyranau.................... 3 Traethodau yr " Olyniaeth Apostolaidd "............... 3 EVAN JONES, ARGRAFFYDD, BBYNTEG, DOLGELLAU. (Pris ceiniog a dimai.J sfe )oŵo