Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

iúúöúôóöööööööööööööööö5ööm.5öööööööööö5; ^ CrumrL.. Ehip. 129.] IONAWE, 1854. [Ctf. XII. ¥ (íjnntDçstalr. ANEROHION A HANESION. Gianhad Trefydd...................................... 1 Creulondeb tuag at Greaduriaid Rhesymol.............. 3 «'Treth Eglwys Corinth."............................... 9 Pwy sydd genym i'w digio?............................ 12 Milisia Meirion .......................................:. 17 Pa 1 wybr a gymeraí ? .................................. 18 Cariad Crist............................................ 19 V NEWYDDIADUR. Cyfarfod Ailagoriad Capel Jerusalem.................... 20 Urddíad.—Burrnah...................................... 22 Diwygiwr yn India.................................... 22 Madagasr-ar.—China.................................... 23 Guano.—Toll Llythyrau Tramor........................ 23 Gwanychu nerth y Corff................................ 23 Raüffordd Panama...................................... 23 Cincinnati.—M wg...................................... 24 G werth Lludw.—Gwrychoedd a Chloddiau .............. 24 Dyfais werthfawr etto.—Llong Ryfel newydd............. 24 Gas newydd.—Mexico.—Swyddwyr dinas Lluudaiu...... 24 Aur.—Llygaid gweiniaid................................ 24 Gwellhad rhag y Ddannodd,—Dilyn yr hinsawdd........ 25 Yr Ymerodraetri Brydeinig.—Y Senedd.................. 25 BARDDONIAETH. " Cý'sgu mewn Addoliad."—Cywydd i'r Llwynog....... 26 'Rwýte myn'd................'...................... ... 27 I Fabaji Mr. W. a Mrs. M. Wiüiams.................... 27 Englymòn i " J. R.".................................... 27 Y Ddannodd.—Llwyädiant yr Efengyl.................. 27 Gwagder dyn a digon Iesu.............................. 28 Cymdeithas Lenyddol Aberhosan....................... 28 Dj'chweliad Pechadur___Ar Briodas y Parch. T. Rees----- 28 YR AÎILEN. At Ohebwyr.—Yr Argraffwasg.......................... 2 Blwyddyn Jubili y Fibl Gymdeithas.................... 2 *' Y Ddaear cyn Adda "................................ 3 Fandy, Llanbryntnair.—Hysbysiad...................... 4 EVAN JONES^ ABGBAFFi'DD, BRYNTEO, DOLGELLAU. ("Pris ceiniog a dimai.J )0D(lOI)(l(innnnnfi(i