Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

gŴjMg] TACHWEDD, 1853. . [Ctt.-XÍ: o(^> S>0 . :\<J A'3 ".,'.,¥ ©snniuçsíatt. Aèfl| •• *■»• COFIAINT. Samuel Thoma&lTones o'r Maeífelas....................v 323 Morwr leuanc Crefyddol..........f..................... 326 ANERCHION A HANESION. Gwelyau Angeu.........................................330 Ÿ Chwyldroad yn China .'............................... 337 Dyledion Addoldai Maldwyn............................ 339 Dylanwad Esiarapl...................................... 340 X NEWYDDIADG*. Cymanfa Ddirwestol Gwent a Morganwg .............. 344 Y Dreth Eglwys yn Mallwyd, Mèirion ^................. 344 Miliwn o Destamentau i China.......................... 345 Cjfarfod sefydliad yn Trinity Chapel, Caerdydd......... 346 Dyffrynoedd yr Amazon................................. 346 Llywiawdwyr Ieuainc—Gwastraff.—Gwenith.—Darllaw.. 347 Tu!l Llythyrau.—Lord Palmerston....................... 347 Y Palasau Gwydr.—Omnibuses.—Y fiordd i wario arian.. 348 Gwerth Tir.—Goleuni newydd.—Peth da i'r llygaid ...... 348 Y moddi godi'yn y byd................................. 348 Croesi'r Atlantic mewn chwe diwrnod................... 349 "The Maine Law."—Teithio yn Lloegr ac ar y cyfandir., 349 Carchar Birmingham.................................... 349 BAB.DDONIAETH. Priodas y Parch. R. Williams...........................350 Marwolaeth John Owen................................. 350 Anerch i T. Lewis, Ysw. a'i Briod.......................350 Gwraig y Meddwyn.„................................... 350 Englyn ar y Gwir...................................... 350 YR AMLEN. At Ohebwyr............................................322 Y Casglyddion a'u cylchdeithiau.................-.......322 Yr Argraffwasg......................................... 351 Hysbysiad..........................:................... 351 Darlun y Parch. D. Williams, Troedrhiwdalar...........351 Dyddiadur yr Annibynwyr am 1854.....................352 EVAN JONES, AEGBAFFYDD, BR.YNTEG, DOLGELLAU. (Pris ceiniog a dimai.J