EmF. 125.] MEDI, 1853. [Cyf. XI. ¥ (Cnnntonsiaö. eýo ANERCHION A HANESION. o^o "Ffeiriau Cymru " etto................................. 259 £fe Y " Dernyn arall ar Lundain.'.......................... 265 oŷo Toll geiniog y môr...................................... 271 o£a Bloedd Taíhâiarn ar Wersyllfa Chobhara................273 ?<g Anrhegu gweinidofdon Cymru........................... 274 3£ Gwedd'iwch yn amluch................................. 274 0X0 Gwers Amaethyddol.................................... 279 <~y^> Rheolau euraid'd—rhyddid gwladol...................... 281 ^g Y NEWYDDIADUR. ^^ Y Gwrthnfel vn China.................................281 oŵo Rhyfeloedd ...".......................................... 282 °jg Gwerth cymharol cleddvfau a chylltyrau................ 282 3(? Y rhyfel ynBurmah..."................................. 282 oÀo Treth Llythyrau Cymun................................ 283 oAo Rhodfeydd newyddion i ddinaswvr Llundain............ 283 •% Mrs. Harriet Beecher Stowe......"....................... 283 2£ Ymweliad Ducesau Rwssia.............................. 283 oŷo Liverpool...............................................284 oAo Cymdeithas y Biblau.................................... 284 ^Y^ Arian newydd............................................ 284 ?ŷ° Traul rhyfel............................................. 284 0X0 Llongau rhyfel..........................................284 oÿo Railffordd i Ganoldir Cymru............................ 284 BARDDONIAETH. G wersi'r fam............................................ 285 Englynion i'r Sabbath.................................. 285 Galargan am fv mhriod.................................. 285 Ffaith y ffeithiau....................................... 286 Anerchiad i Miss Laura Grifnths........................ 286 Pa beth yw Bywyd?.................................... 286 Emyn Brydnawnol...................................... 286 YR AMLEN. At Ohebwyr............................................ 258 Treth Hysbysiadau..................................... 258 Yr Argraffwasg........................................ 258 Addoldy üt. Jackson St. Manchester....................288 KVAN J0NES, AUORAFFYDD, BRYNTEG, DOLCELLAÜ. fPris ceini' u o, dimai.J