Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

*ŷ CrmrirL Rhif. 124.] AWST, 1853. [Ctf. XI. ¥ ©î?nntDpsíaO. COFIAINT. Teulu Adfeiliedig....................................... 227 ANEIICHION A HANESION. Ymweliad ft Llundain yn Mai, 1853....................229 Hen Geubrenau........................................236 Y Ddadl rhwng Russia a Turkey........................ 239 Y Darluniau ar lestri pridd......,......................241 Cymanfa Llanfyllin..................................... 244 Y Nos.................................................. 246 Cysgu yn hir y boreu.................................. 249 Gwni'o genau y Cel wyddog.............................249 Y Physygwr fl'ol........................................250 y NEWYDDIADUR. Syr John Canroy, Barwnig............................251 Pab Edinburgh.;........................................251 Mynwentydd new yddion................................ 251 üweithdy y Tlodion yn Leicester........................251 Protestaniaeth Dr. M'Neile o Liverpool.................251 Gwaddoli Pabyddiorj yr Iwerddon....................... 253 YrBgwyddor Wirfoddol................................ 253 Yr Egwjddor \V irfoddol etto............................ 253 Perygl Llong Ymfudol.................................. 253 Y Dosbarthau Gweithiol................................253 Llywodraethiad India................................... 253 BARDDONIAETH. Gweddi'r Lleidr ar y Groes.............................. 254 Marwolaeth y Dyn Duwiol............................. 254 Rhodd Mam i'w Phlentyn.............................. 254 Beddargraff............................................ 254 YR AMLEN. At Ohebwyr............................................ 226 Coffees Hunan-loewawl Baker a'i Gyf..................226 Yr Argraffwasg......................................... 226 BVAN JONES, AnORAFFTDD, BRYNTEO, DOLGELtAU. CPris ceiniog a dimai.J