^ ífaẁL Rmi\ 123.] GORPHENAF, 1853. [Cyf. XI. ¥ ©a?nntDî?síaîr. COFIAINT. David Price......................................,.....195 ANBECHION A HANBSION. Y Ddaeargryn..........................................200 Sabbath yn Nolgellau..................................207 Cy wirdeb............................................... 213 Grym cof, ac effaith llafur.............................. 215 Y NEWlfDDIADUB. Effeithiau RaUffyrdd.................................... 215 Y rhyfel yû Burmah.....................................210 Y Dreth Eglwys..,.....................................216 Yr Achau Brenhinol.................................... 216 Bethel, Fentrefoelas....................................216 Ffaith hanesyddol hynod................................ 217 Lord Derby...................................,........218 Aur etto.......................................;........218 Gemau.........................................».......218 BARDDONIAETH. Bardd Israel yn achub yr oenig......................... 219 Profiad a cbynghor hen bererin.........................219 Ni wenodd mwyach.....................................220 Pennill profiad tad a mam.............................. 230 Marwolaeth EIlis Roberts...............................220 Dyhuddiant Mr. Robert Jones..........................221 Dedwyddwcb y nef.....................................223 Galareb John Jones.....................................222 Llinellau i Mr. Roberts, Ffriddfach......................2á2 Anerchiad at Mr. Evan Roberts, Brynygath..............222 YIl AMLEN. At Ohebwyr............................................ 194 YrArgraffwasg.......................................... 191 Cymanfa Ddirwestol Gogledd Cymru.................... 223 Llywodraethiad Iadia................................... 224 Cyüymdra Llongau..................................... 224