Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

f Cnrairl Ehif. 122.] MEHEFIN, 1853. [Ctf. XI. \ ¥ ffijnntopsfalr. COFIAINT. Cofgolofa Coffadwriaeth am rai o Blant Sîon............ 163 ANERCHION A HANESION. Eglurder a Chynghanedd .................,.............166 Beirniadaeth—Creulondeb tuag at Anifeiliaid.-..........170 Creulondeb tuag at Anifeiliaid ..............^,.......... 175 Dyledswydd Plant at eu Bhieni...............;..,.,.,'.. 183 Y NEWYDDIADUR. ' " 5 '. CymdeithasHeddwch, a'r "Carnarvon Herald"....!..... 18T Llywodraethiad India...........................i.. Jj..-. 187 Talhaiarn, a Chymdeithas Heddwch....................188 Cydfilwyr Wellington....................................188 Codiad cyflogau......................................... 188 Oedran Gweinidogion y Llywodraeth.................... 188 Teithio yn America......................................188 Cynnydd Treuliau ein Sefydliadau Milwraidd...........189 Traul y Müisia..........................................189 Dim gollyngdod o'r Milisia..............................189 YrEthoüadau diweddaf................................189 Y Ballot.....................«h,....................... 190 Darn o aur............................................. 190 Agerddbeiriant cryf..................................... 190 California ac Australia.................................. i90 Toll Llythyrau Tramor.................,................190 Mrs. Harriet Beecher Stowe............................ 190 Cymdeithas Heddwch...................................190 At Ohebwyr....................................,.......162 Yr Argraffwasg...........................;.;»'.'.*.'....... 162 Cyfarfod Blynyddol y Fibl Gymdeithas ;...«..>'..,,.... 191 Cynllun Addysg y Llywodraeth.................„...'.. 192 Ymfudo.................................,..'>;;..;.*..... 192 EVAN JONBS, ARGRAFFY'DD, BRi'NTEG, DOLGELLATJ. (Pris ceiniog a dimai.J ìmmmnmmmrMmmmmim