Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR EFENGYLYDD. 41 Cyfrol I. Rhif 3. Mawrth, 1909. Bcbubiaetb (Bwasanaetb, |í| PETH nesaf mewn pwysigrwydd JW& at achubiaeth enaid, yw achub- iaeth gwasanaeth. Y mae dyn yn cael ei achub i wasanaethu, ond y mae posiblrwydd i wasanaeth. dyn aclmb- edig i fod yn ofer a gwrthodedig. Y darlun dynir gan yr Apostol Paul yn y geiriau uchod a'u cysylltiadau yw eiddo dyn gododd dŷ iddo ei hun i bres- wylio ynddo. Rhyw ddiwrnod y mae y tŷ yn cymeryd tân ac yn llosgi yn lludw. Diangodd y perchenog, ond llosgwyd y tŷ oedd wedi costio llawer mewn llafur a thraul. Saif yntau uwchben yr adfeilion a sawyr y tân ar ei wisgoedd, wedi dianc megis trwy dân. Y mae llafur oes wedi ei ddifa, ond y perchenog yn achubedig. Dylai posiblrwydd fel hyn yn nghylch crefydd a bywyd ysbrydol lanw pob Cristion â braw. Beth pe gwelem ar dei'fyn ein lioes ein lioll wasanaeth yn cael ei ddifa gan y fflamiau ? " Edryched pob un pa wedd y mae yn goruwch-adeiladu." " Canys y tân a brawf waith pob un pa fath ydyw." Ni wna rhyw fath o was» anaeth y tro. Y mae llawer o wasan- aethu yn yr Eglwys Gristionogol, a llawer o ddysgu yn enw Crist. Yn wir, y mae ffurnan gwahanol gwasanaeth y saint yn aneìrif. Goruwch-adeiledir ar y sail hon athrawiaethau, defodau, ordinhadau, &c. Ceir yma wasanaeth íîurfìol a phrydferth yr eglwys gadeiriol yn ngbyd;i gwasanaeth syml a bywiog Eyddin yr Iaehawdwriaeth. Cyfar- fyddwn yma â'r mynach enciliedig sydd yn treulio ei nerth mewn gweddi, a'r cenadwr dinesig syàà ar gorneli jr ystrydoedd yn cyhoeddi yr Efengyl yn nghlyw y gwTŷr sydd yn myned heibio. Saif yr pregethwr ar uchelfanau y mur a'i wasanaeth yn amlwg i gylch eang, tra y gwr dinôd, ond llawn mor ddiwyd ag yntau, a, wasanaetha mewn cylch llai amlwg. Yma y gwelir yr athraw íîyddlon a'r cyfranwr hael, a phob un yn ol j dawn sydd ynddo yn gwneyd ei ran i godi y muriau. Nid pwysig yw ffurf y gwasanaeth. Y mae posibl- rwydd i'r gwasanaeth fod yn ofer, er hyny. Yn y benod uchod, sonia yr Apostol am ddau fath o wasanaeth. Yr hyn sydd yn dal tân a'r hyn sydd yn methu. Aur, arian, meini gwerthfawr, a choed, gwair, sofl. Dyma y ddan ddosbarth. Y mae y naill yn dal y tân, a'r llall yn cael ei ddifa. Y mae y sawl adeiladodd goed, gwair a soíl yn cael colled am fod y gwaith yn cael ei losgi. Nid Duw' yn unig sydd yn cael colled, ond y dyn hefvd. Y mae dyn, wrth adeiladu, yn adeiladu iddo ei hun yn ogystal ag i Dduw. " Os gwaith neb a erys efe a dderbyn wobr." Y mae y Cristion yn cael bvwyd trwv râs, ond gwobr trwy weithrefcloedd. Ènill gwobr y mae a chael bywyd. Y mae dydd prawf i fod ar y saint. Nid T)rawf a.r pu cyflwr—y mae hwnw wredi myn'd heibio r>an y symudwyd hwy o farwol- aetb i fywyd. Prawf ar eu gweithred- oedd yw prawf y saint i fod. " A ddwg pob gweithred i farn." vSonir yma am ddau allu sydd yn profi. Y oíydd a'r tân. Y mae y dydd yn ddigon i ddad- guddio ambell wrthddrycli. Y mae yn