Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YE EFENGYLYDD. 89 Cyfrol I. Rfiif 6. Mehefin, 1909. ÿn TRgbamrau'c 2)íwEgíat>, )CHYDIG gyda phedair blynedd a haner yn ol cyneuwyd íílam Diwygiad yn Nghymru. Llawenydd maw^' yw i ni wybod nad yw wedi diffodd oddiar hyny. Os peidiodd a llosgi'n eirias yn ein Tywysogaeth fecban ni, ymledodd y fflam i wledydd eraill a pbarha i ymledu byd beddyw. Croesodd y Werydd i'r Amerig, a bu yn ysu ac yn gwresogi yn California a manau eraill. Yna, gan gadw ei chwrs gorllewinol, croesodd i Korea, Manchuria, China ac India. Y mae y lleoedd olaf, yn enwedig Manchuria a China, yn wenfflam heddyw gan y Tân nefol. Yn nglyn â hyn nid annyddorol fydd adgofìo geiriau rhyfeddol y Parch. J. Hudson Taylor. Gosodwn hwynt yma yn Saesneg: " Something more than ten years sinee in the city of Shaughai, China, it was my nrivileq;e to edit an address delivered by Rev. J. Hudson Taylor of the China Inland Mission. I recall that in the midst of his remarks the spealíer paiised and isaid : " ' Brethi-en. I have a conviction, whioh I believe to be from the Lord, that in the next ten years there will occur one of the bloodiest wars íin the world's his- tory. In this war Russia will be the leader on the one side and one of the Easùern Nations on the other. The senti- ment of the Ohristian nations will gene- rally be against Russia. Contemporaneons with this conflict there shall bnrst out in Western Europe, a revival such as was never known in tlie Christian Church and which shall spread throughout the woi'ld, turning many to righteousness. And, my brethren, it is moreover niy eonviction that immediately following this mighty outpouíiing of the Holv Spirit, the Lord Himself will come.' "—Rev. 0. E. Goddard of Marlton, Arhansas, U.S.A.. a returned Missionary of the M. E. Church, South, from China, in " The Institute Tie" for Decernber, 1905. (Published at Moody Institute). Y mae y geiriau hyn yn dangos fod yr Ysbryd Giân eto yn mynegi " pethau i ddyfod " (Toan xvi. 13) i'r rhai hyny sydd a chlust ganddynt i wrandaw yr hyn a ddywed Efe wrth yr eglwysi. Y mae pob peth fel pe yn dangos mai parotoad yr eglwys, ei gorph Ef, ar gyfer dyfodiad ein Hargvlwydd sydd gan yr Ysbryd mewn Jlaw yn y symud- iadau nerthol hyn. " Yn wir, tyred Arglwydd lesu!J> Yr offeryn amlycaf yn y Diwygiad yn China ywr y Parch. J. Goforth, cenady/r Presbyteraidd o Canada. Ei orsaf oedd dinas Chingtehfu yn nhalaeth Honan, ac aeth yno yn 1895. Yn ddi- weddar, bu yn Llnndain am ychydig ddyddiau, ac anerchodd ainryw gyfar- fodydd. Dyn syml ydyw, yn meddu ftydd gadarn yn Ngair Duw ac yn yr Ysbryd Glân. Deallwn y gwneir ym- drech i sicrhau ei wasanaeth yn nghynadleddau Keswick a Llandrindod eleni. Beth os mai dyma ffordd Duw i gyneu'r fflam yn Lloegr! Y mae yn syndod hyd yn hyn fod Lloegr heb eu chyTffwrdd pan yr oedd yr Ysbryd yn ymdaith mor nerthol drwy Gymru. Meddyliai llawer o'n brodyr tuhwnt i Glawdd Offa mai rhyw bethau nod- weddiadol o'r anianawd Gymreig oedd