Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"vsr=-«r R ÍFENGYLYDD. " / berffeíthio y saint, i <zvaith y loeinidogaeth, i adeilad corph Crist." Cyfrol II. Rhif 9. Medi 15, 1910. Cynadieddau. dechreu Awst. Cynadleddau Tymhor pwysica'r fiwyddyn i lawer o honom yw wytlinosau diwedd Gorphenaf, a Dyna adeg cynaliad y teimlwn gryn ddydd- ordeb ynddynt, sef Keswick, Llan- drindod, ac, erbyn hyn, Llanwrtyd. Mae dylanwad y gyntaf o'r tair yn cyrhaedd pob gwlad lle y ceir Cristion- ogion, ac y mae cylch dylanwad yr ail yn gyflym ledu. Y ddwy 'olaf, yii naturiol, a feddant y berthynas agosaf â Chymru, a diolchgar ydym wrth sylwi ar eu gafael gynyddol ar ein gwlad. O'r wyth a gynaliwyd yn Llandrindocl, diau fod y gyfres eleni gyda'r mwyaf bendithiol. Daeth tyrfaoedd lluosocach nag arfer yn nghyd, a phrofwyd min yr Ysbryd yn y genadwri. Newyddian yn mhlith y Cynadleddau yw Cynadledd Llanwrtyd; nid yw ond blwydd oed, ond teimlir fod sail dda ar gyfer gwaith yn y dyfodol wedi ei osod i lawr yn y ddwy Gynadledd llynedd ac eleni. Tra'n argyhoeddedig ddar- fod i luaws fyned o Lan- Eu Gwersi. clrindod wedi eu llwytho â bendith Duw, i ni, nid cyfìawnder y fendith a gafwyd sydd yn hynodi'r Grynadledd yno, eithr y weled- igaeth a gafwyd ar gyflwr ac angen difrifol plant Duw. Dichon wedi'r cwbl mai hon oedd bendith fawr yr wythnos. Amhosibl gosod i lawr mewn geiriau ddesgrifìad o'r oll a ganfydd- asom, a phe gallem, dichon mai nid doeth fyddai hyny. Dywedwn yn groew, beth bynag, os yw efîeithiau Diwygiad 1904-5 i gael eu cadw, ac os yw'r gwaith a ddechreuwyd y pryd hwnw i gael ei ddwyn i orpheniad, y mae yn rhaid i ni wrth Ddiwygiad arall. Wrth. " ni," golygwn, nid torf gymysg pobl grefyddol y wlad, eithr y rhai hyny o honom a roisant groesaw i'r Diwygiad diweddaf, ac a gawsom ddechreuad newydd gyda Duw ynddo. Y mae pob arwyddion fod atalfa, trwy ryw beth neu gilydd, wedi ei roddi ar gynydd bywyd ysbi'ydol llu mawr o'r rhai a elwir yn blant y D'iwygiad. I ni, dyma oedd ffaith fawr a galarus Cynadledd Llandrindod. Nid hawdd i ni yw dweyd hyn, ac nid barnu ydym i gondemnio, ond syml ddadgan yr hyn sydd eglur i'r neb a all weled. Can- fydclem lu ar yr un tir ysbrydol yn awr ag oeddynt dair a phedair blynedd yn oì, ac, nid yn unig yn ymddangosiadol foddlon ar eu cyílwr, ond yn bur anfoddog at y neb a fynai awgrymu nad oedd pob peth fel y dylai fod. Awn Rhagom ! ddynt." Y gair sydd a'i angen yn y wlad heddyw yw: " Dywed wrth feibion Israel, am gerdded rag- Gan roddi heibio yr ym-