Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

-^§31^=»- FENGYLYDD. "1 berffeíthio y saint, i <waith y <weinidogaeth, i adeilad corph Críst." Cyfrol II. Rhif 7. GORPHENAF 15, igiO. Yn nglyn â'r ymgyrch, cymru " Cymru i Grist!" a Gri'st. gychwynwyd yn Nghenad- aeth Dr. Chapman a Mr. Alexander yn Nghaerdydd Ebrill di- weddaf, diddanwch niawr i ni yw sylwi ar y lle a roddir i weddi ac i Air Duw. Argymhellir gweddi bersonol a theuluol yn feunyddiol am dywalltiad helaeth o Ysbryd Duw, am adfywiad i blant Duw, ac am gynhauaf toreithiog o eneidiau i Grist yn y flwyddyn hon. Hefyd argymhellir cario Testament yn y llogell a darllen un benod a dysgu un adnod, o leiaf, bob dydd. Ond yr awgrym a ddymunwn ei phwysleisio yn awr yw hono yn ngiyn â gwasgariad Grair Duw yn mhlith y colledig. Y mae yr Arglwydd wedi bendithio llawer traethodyn bychan i achubiaeth dynion, ond nid oes tract yn y byd yn debyg i Air Duw ei hun. Y mae gwasgaru y Gair yn d'od yn fwy dichonadwy bob dydd. Grellir cael Testamentau cyfain am geiniog, a darnau, megis Efengyl Ioan, am ddimai. Y mae felly o fewn cyrhaedd llogell y gweithiwr i wasgaru ychydig gopiau o Air Duw yn gyson. Diau y bydd gwasgariad gofalus (ar ol gweddi am arweiniad) o ychydig Desta- mentau neu Efengyláu yn gymaint bendith a chanoedd o tracts wedi eu gwasgaru'n ddiofal. Os arddelodd Duw eiriau dynion, oni wna arddel ei Air ei Hun ? Mae anwybodaeth ddygn o gynwys Oair Duw yn y wlad; credwn hefyd fod newyn am ei wybod yn dechreu cael ei deimlo. Os na allwn ei bregethu, rhoddwn ef i'r bobl ddarllen. 1 w Bellach, i lawer yn Nghym- Liandrindod. ì'u, ystyr yr enw Llandrin- dod yw'r üynadleddíiynydd- ol a gynelir yno yr wythnus gyntaí' yn Awst er mwyn dyfnhau bywyd ysbrydol. Cyn y daw ein rhifyn nesaf o'r wasg bydd y Grynadledd drosodd. Hon yw'r wythfed o'r cychwyn yn 1903. Heblaw y siaradwyr o Gymru, disgwylir y rhai canlynol i gymeryd rhan: — Parch. E. B. Meyer, B.A., Llundain. Parch. L. G. Buchanan, Wimbledon. Parch. S. D. Gordon, x\merica. Parch. J. Goforth, China. Mrs. Penn-Lewis, Leicester. Mr. Albert A. Head (Cadeirydd). Tra'n croesawu'r hen siaradwyr, estynwn groesaw arbenig i'r ddau a fyddant yno am y tro cyntaf, sef Mri. Buchanan a Goforth. Fe gofia'n dar- Uenwyr mai Mr. Goforth oedd yr oíîeryn ddefnyddiwyd gymaint yn y diwygiad yn China. Nid ydym am roddi ein hyder mewn dynion, ond nis gallwn lai na meddwl y gall fod rhagluniaeth rasol yn nygiad y brawd i'n plith yn yr adeg bresenol pan y mae dyfned 'gwaedd yn nghalon cynifer ara adfywiad