Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

FENGYLYD 441 berffeíthio y saini, i <waith y <weinidogaeth, i adeilad corph Crtst." Cyfrol II. Rhif 6 Mehefin 15, igio. " Tr Arglwydd a geidw Moìwch yr dy fynediad a'th ddyfod- Aí-giwycid iad'" (Salm cxxi. 8). " Tywaìltaf ddyfroedd ar y sychedig, a ffrydiau ar y sychdir" (Esay xliv. 3). Gyda thraed ffydd yn sangu'n hoew ar graig yr addewidion hyn y gwynebasom y genadaeth yn yr Unol Dalaethau. Erbyn hyn yr ydym gartref eto gyda thystiolaeth groew ddarfod i'r addewidion hyn gael eu cyflawni, a hyny mewn mesur y tuhwnt i bob peth a ddymunwyd neu a feddyl- iwyd genym. Diolchwn i'n darllenwyr am eu gweddiau, ac yn awr unwn i folianu yr Arglwydd ani wrando ac ateb. Deuwn yn ol gyda chyfarch- iadau cynesaf saint y Gorllewin at ddarllenwyr Ye, Efengylydd. Buddiol iawn, pe gellid, fyddai creu ymgyd- nabyddiaeth rhwng y plant yno ac yma. Mae yno ddegau, yn yr amrywiol eglwysi, yn byw mewn cyfathrach ysbrydol â'u gilydd, ac yn ceisio dilyn yr Arglwydd yr holl ffordd. Gŵyr plant deffröedig Duw yn îíghymru yr anhawsderau amryfal mewn byd ac eglwys sydd ar ffordd y cyfryw rai. Cofìwn fod yn cyflawni yr un blinderau yn ein brodyr a'n chwiorydd y rhai sydd yn Nyffrynoedd y Wyoming a'r Lachawanna. Gweddiwn lawer dros- tynt ar fod i'r Arglwydd eu dal ar ganol y ffordd dragýwyddol, ac arddel eu tystiolaeth i'r iachawdwriaeth gyf- lawn sydd yn yr Arglwydd Iesu. Wedi cyrhaedd adref, nis Arwyddion gallem lai na theimlo caionogoi. f0l(j rhyw gyfnewidiad dymunol yn yr awyrgylch ysbrydol wedi cymeryd lle, ac yr oedd yr hyn a glywsom yn nglyn â symud- iadau crefyddol yr wythnosau diweddaf hyn yn stori felus i'n clustiau. Diau fod yna gryn gyíîro yn ein plith, a chydnabyddwn yr Ysbryd Glân yn ddiolchgar am dano. Bu cenadaeth Dr. Chapman a Mr. Alexander yn Nghaerdydd yn ystod Ebrill, o dan arddeliad amlwg yr Arglwydd. Nis gwycldom nifer y dychweledigion, ond y mae dylanwad yr hyn a wnawd wedi treiddio i holl gylchoedd Dwyreinbarth Morganwg, os nad yn mhellach. I'r Arglwydd bo'r clod ! Mae'r eglwysi yn dechreu blino ar y cyflwr caled, oer, diweddar, ac y mae annuwiolion eto yn dechreu ymgymodi a gwrando'r Efengyl. Y mae pobpeth yn galw'n uchel am i blant yr Arglwydd ym'roi yn fwy nag erioed i weddi, ac i ymdrech bersonol i gael dynion at Grist. Os ydyw'r gwaith i fanteisio íel ag y dylai ar y cyfle presenol, rhaid peidio gollwng Duw hyd oni ddelo cyflawnder y gawod. Hefyd, tra mae annuwiolion yn cael