Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

<Sg)1#=>- FENGYLYDD. " / berffeíthio y saint, i <waith y tueinidogaetb, adeilad corph Crist." Cyfrol II. Rhif 5. Calonogowyd ni droion sei gan newyddion o lawer Bendith. cyfeiriad am y modd y defnyddia'r Arglwydd Ye, Eeengylydd yn gyfrwng bendith i lawer o'n darllenwyr, ond nis gallwn ymatal heb osod i lawer y dystiolaeth a ganlyn. Gweinidog yn Ngh------ adroddodd yr lianes wrthyni. Un o dderbynwyr cyson Yr Efengylydd yno sydd hen wraig pedwar-ugain-a-thair oed, a'i hunig gymdeithion llenyddol yw'r Beibl a'r Efengylydd. Anfynych, os byth, y ca ei hun yn abl i fod yn yr oedfa 'n y capel, ond ar yn ail â'r Beiblç darllena'r Efengylydd, a thystia er ei bod yn ei ddarllen bob mis lawer gwaith trosodd ei bod jn. cael maeth i'w henaid bob tro. Ac nid hyny yn unig, eithr trŷ allan i dai ei chymydogion yn yr un stryd a darllena ei erthygîau i rheiny drachefn, a hyny er lles mawr iddynt. Ni buom erioed yn amheus fod yr Argìwydd yn díefnyddio ein cylchgrawn, ond teimlwn yn dra diolch- gar am gael g-wybod yr hanes hwn a'i gyffelyb. _______ Dyma f ater sydd beunydd ger bron plant deífröedig yr Arglwydd, a'i ddydd- ordeb iddynt yn parhau'n Croesawir pob pelydryn o oleuni sydd yn debyg o gynorthwyo i glirio'n ílwyr y tywyllwch a'i cylch- Eneinisid Yr Ysbryd. fyth-wyrdd. Mai 14, igio. yna. Y mae ynom o hyd yr ymdeimlad mai yn ngoleuni bywyd a gwaith ein Harglwydd y ceir yr eglurhad cyfiawnaf o'r mater. Cawn hanes yr Ysbryd yn nglyn âg Ef ar dri achlysur pwysig. Yn gyntaf, yn ei enedigaeth: " Yr Ysbryd Grlân a ddaw arnat ti, . . . . y peth sanctaidd a aner o honot ti a elwir yn Fab Duw " (Luc i. 35). Yn ail, yn ei fedydd: " Ac efe a welodd Ysbryd Duw yn disgyn fel colomen, ac yn dyfod arno" (Matt. iii. 16). Ỳn drydydd, yn ei orseddiad : " Am hyny, wedi ei ddyrchafu trwy ddeheulaw Buw, ac iddo dderbyn gan y Tad yr addewid (hyny yw, cyflawniad yr addewid) o'r Ysbryd Glân " (Act. ii. 23). ]^isoes, yr ydym yn gyfíelyb iddo yn y cyntaf o'r tri, ac yr ydym yn edrych yn mlaen at gael eistedd gydag Ef ar ei orseddfainc, megis ag y rhoddwyd iddo yntau eistedd ar orseddfainc ei Dad, a chael, megis yntau, dderbyn y pryd hwnw, lwyr-gyflawniad addewid y Tad. Yr ail o'r tri achlysur syâd heddyw yn meddu fwyai 0 ddyddordeb. Eì Amcan. Yn nglyn â hwnw, pwysig iawn i ni wybod i ba ddyben y rhoddir i ni yr Ysbryd. Dyfynwn yma eiriau pur awgrymiadol Dr. Campbell Morgan, o'i esboniadaeth o Matt iii. 13-17. Pwysleisia fod ein Harglwydd wedi ei eni o'r Ysbryd, a'i fywyd wedi