Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

<s^=» FENGYLYDD. 441 herffeíthio y saint, í <waith y tueínidogaeth, âdeílad corph Crist." Cyfrol II. Rhif 4. Ebrill 15, 1910. Gau Athrawon. Un o arwyddion pwysieaf yr amseroedd yw yr ad- fywiad a ganfyddir yn ymdrech amrywiol sectau a ddygant arnynt en hunain yr enw Cristionogol. Y mae llawer blwyddyn er pan y gwnaeth y Mormoniaid eu hymdrech olaf yn Nghymrn, ond heddyw eto ceir en cenadon yn gorch- nddio'r wlad â'n llenyddiaeth ac yn selog-ddiwyd yn ceisio enill dychweled- igion. Ac nid hwy yn unig, ond hefyd y Millenial Dawnists, Seventh-Day Adyentists, Christadelphians, &c,—(beth yw Cymraeg yr enwan hyn ?), a rhwng yr oll perir cryn lawer o ddyryswch i Gristionogion syml sydd yn cael en hat- dynn gan y peth gwir sydd yn y cyfun- drefnau hyn, ond heb fod yn ddigon llygad-graff i weled y cyfeiliornad sydd wedi ei gymysgn â'r gwir mewn dull mor fedrus. Nid ydym yn caru'r gwaith, ond ofnwn y bydd yn rhaid i ni drefnu eyfres o ysgrifau yn dadlemi twyll y pethau uchod. Nis gallwn edrych yn dawel ar braidd Duw yn cael eu 'hysgìifio gan y cyfeiliornaàau hyn a'u cyfîelyb. A wna ein darllen- wyr weddio am arweiniad i ni yn hyn o beth? Adnabod y Cau. Ymfoddlonwn yn awr ar yn unig rybuddio plant Duw i fod yn ofalus rhag syrthio i fagl diafol drwy un neu'r llall o'r pethau uchod. Dichon y bydd o gynorthwy i goíìo'r pethau canlynol: —• 1. Nad yw sel a dilysrwydd amcan (sincenty) yn y pregeíhwr yn sicrhau nad yw yr hyn a bregethir ganddo yn gyfeiliornad. Ni fynem fod ar ol neb i gydnabod fod y rhai a ddysgant y peth mwyaf gwrthwynebol i Gristion- ogaeth yn aml movsincere a neb a bregethodd y gwirionedd pur erioed, ond nid jw sincerity y pregethwr yn gwneyd cyfeiliornad yn wirionedd. 2. Nad yw cymeriad dâ, boneddig- eiddrwydd ymddangosiad, a bywyd prydferth y cenadwr, yn sicrhan mai gwir yw'r ddysg a gynygir. Y mae bywryd ambell un o genadon y cyfun- drefnau a nodwyd ac eraill yn gerydd ofnadwy i lawer Cristion uniongred, ond nid yw hyny yn brawf terfynol o wirionedd eu dysg. Ceir duwiolion yn Eglwys Rhufain, ond nid yw hyny yn profì mai gwir yw Pabyddiaeth. 3. Nid yw ychwaith fod y cenadwr yn hyddysg yn y Beibl ac yn fedrns i ddyfynu ei adnodau yn brawf mai gwir yw y daliadau a bregetha. Mae llawer o blant syml Duw wedi eu colli yn y fan hon. Synant at wybodaeth ysgryth- yrol y dyn, ac ânt yn ysglyfaeth parod iddo. Cofier fod yr athrawiaethau mwyaf cyfeiliornus wedi eu codi 0 esboniadaeth unochrog o adnodau'r