Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

fi!5ì^=*- 'W^ / berffeíthio y saint, i <ivaith y iveínidogaetb, i adeílad corpb Críst." 'ROL II. RHIF 3. Mawrth 15, 1910. Ccma.tío! y B.CCÍ. Teimlwn yn dra diolcligar i'n hanwyl frawd, y Parcli M. H. «Jones, B.A., Ton, am ei ysgvrif yn ein rhifyn diweddaf yn galw sylw at y Gynadledd fawr Genadol a gynelir yn Edinburgh yn y fiwyddyn lion. Ni fu erioed y fath beth o'r blaen, ac yn sicr, y mae yn un o brif arwyddion yr amserau. Tra y mae yna ymadawiad gresynol yn cymeryd lle yn yr eglwys, oddiwrth sylfeini y fîydd a rodded un- waith i'r saínt, y mae mewn cylchoedd eraill ynddi, adfywiad mawr mewn dyddordeb yn y gwaith o efengyleiddio'r byd. Onid un o eíîeithiau'r Diwygiad diweddar yw hyn ? Beth bynag, íelly yr ymddengys i ni. Gwyddom, er enghraifft, fod Cymru wodi deffro yn fwy nag erioed i'r cyfrifoldeb o yru'r Efengyl i'r holl fyd, ac nid diffrwyth ychwaith mewn cenadon fu'r Diwygiad. Gwyddom am amryW o "blant Diwygiad 1905 " sydd heddyw ar y maes cenadol yn gwasanaethu'r Crist. jSTid annydd- orol, pe gellid eu casglu, fyddai rnestr o enwau y Cymry sydd yn genadon cartrefol neu dramor. fel canlyniad y fendith a gawsant yn y Diwygiad. Credwn eu bod yn llnosocach nag y meddylir yn gyfîredin. Er hyny, gi'esyn na welid mwy yn ateb i'r alwad i efengyleiddio'r cenedloedd. Gweddiwn am i'r Cynghrair gael ei ddefnyddio i'r pwrpas mawr hwn. fe! Ccn&dwr Nid yw'r cam yn hir o hwac efengyJeiddiad y byd al bwnc yr Iuddewon. Cred rhai na efengyleiddir y byd i gyd hyd nes y dychwelir yr luddewon at yr Arglwydd. Hwynt- hwy, meddir, yw cenadon ordeiniedig Duw i ledu'r son am y Deyrnas dros y ddaear. Sicr yw na weiodd y byd erioed y fath genadon a'r cenadon Cristionogol cyntaf, ac luddewon oedd- ynt bob un. Ar ddiwedd tua Î3Ü o fiyn- yddoedd o deithio a phregethu, gallodd Paul a'i gymdeithion dystio ddarfod i swn yr Efengyl fyned i bob congl o'r byd adnabyddus. Nid oes a Avâd nad yw'r Iuddewon yn ol naturiaeth ac hyíforddiant yn anhraethol gymhwys- ach i'r gwaith cenadol na ni, ac os yw y dŷb y cyfeiriwyd ati yn un gywir, sef mai yr luddewon yw cenadon ordeiniedig Duw, yna nis gellir gwneuthur gwaith erîeithiolacli na thrwy ymdrech i ddychwelyd yr Judd- ewon at yr Arglwydd. Dyweder a fyner, nis gellir dileu'r addewid i Abraham, " Yn dy hâd di y bendithir holl genedloedd y ddaear." Os nad yw'r addewidion a'r prophwydoliaethau yn ein camarwain, yna ni fendithir y cenedloedd â thrugareddau cyfamodol Duw iddynt, ond trwy y genedl ethol- edig a ddeilliodd o'r hwn a alwyd yn " gyfaill Duw."