Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

IONAWR 15, I9IO. ARWYDDAIR 1910. A nyni ar riniog blwyddyn newydd, ed- rychasom a oedd gan ein Harglwycld neges i ni, neu ryw air y mynai Efe iddo fod yn llywodraethol ei ddylanwad yn medd- yliaii a bywyd darllenwyr Yr Efengylydd yn ystod y fìwyddyn. Dro ar ol tro, wrth feddwl am y peth, deuai un frawddeg yn gyson i'n meddwl, a ehyíiwynwn hi i'n clarllen- wyr yn dra hyderus y ceir ynddi neges bendant i lii o honynt, ac y bydd icldynt yn arwyddair drwy y flwyddyn hon. Dyma hi: " A voswcli ynof fi." Brawddeg "ynofT?,- gyfarwydd iawn i ni oíl ydyw, ond y mae yn dra amheus a oes un o honom, hyd y nod yr addfetaf ei brofiad, wedi cael allan y cwbl sydd ynddi. Y mae yn un o'r ìbrawddegau hyny, mor ddwfn eu hystyr! y gellir dweyd am clanynt: Rhyw newydd haen o'u golud drud Á ddaw o hyd i'r goleu. Nac ofned neb, gan hyny, ddyfod eto at y frawddeg hon. Ffynon ydyw, ac er'iddynt yfed o honi o'r blaen, ni ddyhysbydcîwyd ei clyfroedcl grisial- aidd. Na thybied ein darllenwyr, er i ni ddywedycí hyn, fod genym ni y llestr i godi y dwfr iddynt; eu harwain at y ffynon yw'n hunig neges, a hyny fel y gallo pob un, sycld a llestr ganddo yn ei law, godi dwfr at ei eisieu ei hun. W\% gwyddom am un frawddeg arall mor ddesgrifìadol a hon o'r hyn yw bywyd ysbrydol. Os gwyddom beth yw aros ynddo Ef, gwyddom beth yw y bywycl newydcl y daeth Efe i'w roddi. Y mae credu ynddo ; ymgysegru iddo; bod yn sanctaidd; derbyn yr Ysbrycl Grlân; bocl yn ddoniedig i wasanaeth drosto;^—^y cwbl hyn a'r gweddill yn gynwysedig mewn " aros yncldo." Golyga ymgymodiad llawn âg ewyllys Duw; cydnabyddiaeth nad oes ynom ni ein hunain ddim adnoddau at fyw yn ysbrydol; ymgyílwyniad i holl ddisgyblaethau glanhâol y Llafurwr Dwyfol; parodrwydd i roddi i fyny bob ymgais am hunan-ogoniant (oblegicl ni chanmolir y gangen am y fìrwyth fydd arni, ond y Winwydden); a bywyd mewn touch cyson â'r Arglwydd Iesu Grist. Ar wahan i'r cysylltiad bywydol hwn, ni fydd genym na gwybodaeth o ewyllys Duw na modd i'w srwneuthur. Gwrthbarth hfinfodol ein -a wii ynoch haros ni ynddo Ef yw ei chwi." foc| Ef yn aros ynom ni. " Aroswch ynof fi a mi ynoch chwi." Amhosibl cael y naill heb y llall. Ni all yr Arglwydd Iesu aros ynom ni, heb i ni aros ynddo Ef. Ein dewisiad ni i gael ein huno â<r Ei