TRYSOR I BIíENTYH AM MEDl, 1837. Rhif. 9.] PRISCEINIOG. [Cyf. xhi. TEMTASIWN IESU GRIST. Gwel Luc iv, 8, &c. Maf, rhyw bethau yn nhemtasiwn ein Gwftredwr, nas gallwn byth eu dea1! yn llawn ; ond dichon ychydig sylwadau fod yn gynorthwy i symud rhai anhaWsderáu oddiar fFordd y meddwL Y íleyn yr hwn y cafodd ein íîarglwyddei demtio, a ddysgrifìr fel hyn gan Mr. Maun- drell, teithiwr, yr hwn a ymwelodd âg ef. " Aethom allan o Jerusalem trwy borth St, Stephan, gan fod oll o bob cenedl a rhyw, yn agos i ddwy fil o bererinion. Gwedi croesi dyífryn Jehosaphat, a rhan o fynydd yr Olewwydd, daethom mewn hanner awr i Btthania. Oddiyno i le yr hwn, meddant, oedd