Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRYSOR I BIiBNTYN A'M CHWEFROR, 1837. Rhif. 2.] PRIS CÉINIOG. [Cyf. xiii. MOSES. Moses oedd y deddfroddwr mawr Iuddew» ig, ysgrifenydd pum llyfr cyntaf y Beibl, a chysgod o Iesu Grist. Ganwyd ef yn yr Aipht, a guddiwyd gan ei fam ar lan yr afon Nilus, a gafwyd yno gan ferch brenin Pha- raoh, ac a fabwysiadwyd fel ei phlentyn. Ffòdd o'r Aipht i dir Midian, ac a fu yn fug- ail, hyd oni ymddangosodd Duw iddo yn y berth yn llosgi, a'i anfon i waredu ei frodyr, yr Israeliaid, o gaethiwed yr Aipht. Yr holl hanes ryfedd a ga fy narllenwyr bychâin yn llyfr £xodus. Arweiniodd blantlsrael allan o'r Aipht, trwy y môr coch a'r anialwch, hyd nes daethant iolwg gwladCanaan. Rhoddodd