Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRYSOR I BLENTYN. AM MEHEFIN, 1838. PENNOD AR EDIFEIRWCH I- Gofyniad. Pa beth ydyw ystyr y gair ed'ifeirwcb? Atebiad. Hollol a chyflawn droiad y meddwl i gasau y drwg, a charu ac ymdrechu am gael gafael ar ddaioni. " Ymolchwch, ymlanbewch, bwriwch ymaith ddrygioni eich gweithredoedd oddi ger bron fy llygaid; peidiwch â gwneuthur drwg. Dysgwch wneuthur daioni, ceisiwch farn, gwnewch uniondeb i'r gorthrymedig, gwnewch farn i'r amddifad, dadleuwch dros y weddw. Deu- wch yr awrhon, acymresymwn, rredd yr Ar- glwydd : pe byddai eich pechodau fel ysgar- led,|û.ntcyn wyned ä'r eira ; pe cochentfel porphor, byddant fel gwlan," Esay i. 16, 17, 18. II. G. Pa beth yn chwaneg a feddylir wrth edifeirwch? Cyf. II. Ail Drefnhes, Mehefin, 183