TRYSOR 1 BLENTYN, CHYDYMAITH I'R YSGOLOR SUL. CYFRES NEWYDD. TACHWEDD, 1841. CYNWYSIAD. Tudal. Yr Anífyddiwr a'i Feibl........241 Ar ddulliau ac arferiadau yr Iuddewon . . . 244 Gramadeg Cymreig . .........248 Naddwar g-amdystiolaelh ynerbyn ciy gymydog 253 Ymddyddan à phlant .".;...*.... 259 Rhaid liwyta i'r dybon i fyw.......361 Annogaeth i ymbarotoierbyn awrmarwolaoth 263 Yr Egwyddor....."......., 284 PRIS UN GEINIOO. LLANIDLOES: A A.RGRAPHWYD ÁC A GYHOBÖDT RAN J. M. JONRS.