Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

> TRYSOR I BLENtYN, V'' AM Hydref, 1833. CERWCH EICH GILYDD. (íoan 13. 34.) Fy mhlant bychain, Gorchymynir i chwi gan eich lachawdwr bendigedig, lesu Grist, garu eich gilydd; ond, och! y mae y gorchymyn hwn, fel llawer ereìll, yn cael ei esgeuluso yn ormodol gan lawer. Coíìwch eich bod oll yn frodyr a chwiorydd, gan mai Duw ydyw ein Tad ni oll •. ac O fel y mae Ef wrtjl ei fodd pan y mae yn eich gweled yu caru eich gilydd! " Wele, mor ddaionus ac morhyfi yd yw trigo o frodyr yn nghyd!" (Salm 133. I.) Rhaid î chwi garu eich brodyr tylodion íi'r un cariud ag yr ydych yn caru oich brodyr cyfoethogion; " canys nid oes derbyn wyneb gyda Duw;" K.