TRYSOR I BLENTYN, AM GORPHENHAF, 1833* HANES HYNOD A GWLRIONEDDOL AM MR. WILLIAM TENNENT. Y Parch. Wii,liam Tennent, o Free- hold, yn uhalaìth Jerscy Newydd, oedd ail fub tt Parcli. WiUium Tcniienl, yr hwn a fu gynt yn Weinidog K^l\vys Loegr yn yr Iwerddon. Ganwyd William ar y 3ydd o Fehelìn, 1705, yn yr Iwcrddon, ac yr ocdd o gylch (air ar- ddeg oed pan aeth i'r Annrîca. Ymroddodd gyda llawer iawn o ddiwydrwydd i ddilyn dysgeidiaelh; a chynyddodd lawcr iawn yn yr ieithoedd. Gan iddo yn forc gacl ei ar- I graffíi à dwfn deimlad o bctliau dwyfol, (larfu îiddo yn fuan fwriadu dilyn siampl èl dad, trwy yniroddi i wasanacth Duw yn ngweiuici-