Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRYSOR I BLENTYN, AM Mehefin, 1833. ■ —~———i^——-—i——mm CATHERINE MORGAN. ! Catherine ydoedd ferch i Richard aMar- garet Morgan, o'r Bryn-glas^ gerllaw Llanfair- Caereinion, sir Drefaldwyn. Hi a anwyd ÿ 13eg o Awst, 1822. Yr oédd hi yn eneth dirion a hawdd ei thrin, ac yn hynod o addfwyn i'w rhieni bob ainser. " Rhoddodd ei rhieni gryn lawer o ysgol iddi. Yr oedd hi bob amser yn sobr, ac yn addfwyn a thirion ei hatebion i bawb, ac yn awyddus i fyned i'r addoliad bob cyfle a gai. Llawer gwaith y gwnaeth i'w chwaer Sarah ci chario i gapel Gwaenynog, pan na allai gerdded ei hunan. Hi a fu yn glaf oddcutu dwy flynedd; a bu am ddeunaw wythnos yn methu cerdded diro, © herwydd ddarfod iddi golli fl'rwyth ci chy-